Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Ambtsdragers / In gesprek met Martin

In gesprek met Martin

Wil je jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Martin Ligthart, ik ben 37 jaar en woon in Sliedrecht. Getrouwd met Joanne en vader van Julius (5) en Maria (1½). Na de middelbare school en vervolgonderwijs ben ik gaan werken in de uitvaartzorg. Sinds begin dit jaar (2019) ben ik werkzaam als Pastoraal Werker in Zorgorganisatie Riederborgh in Ridderkerk. Dit is een verzorgingshuis waar ruim 120 mensen wonen, waarvan er 75 op een beschermde afdeling wonen. Daarnaast begeleid ik op verzoek van families nog steeds begrafenissen. Sinds januari 2017 ben ik ouderling in de Beth-El kerk.

Waarom ga je naar de kerk?

Omdat mijn ouders lid waren van de Beth-El kerk ging ik eigenlijk ‘automatisch’ mee. Er is een hele periode geweest dat ik naar de kerk ging en het me eigenlijk niets deed. Door omgang met andere vrienden veranderde dit en kwam er verlangen om te horen over Wie het gaat in de kerk. Ook ging ik inzien dat een leven zonder God leeg is en dat de zonden tussen Hem en mij in stonden. Er ontstond toen wel een lange periode waarin het meer om de vorm van de godsdienst ging dan om de inhoud.
Door Gods genade en het werk van de Heilige Geest veranderde het werkelijk en nu mag ik zondag aan zondag in de kerk horen over Gods werk en Zijn genade.

Wie is God voor jou?

God is niet te omschrijven. Het zijn in mijn leven de 3 moeilijkste letters, GOD. Zo vaak begrijp ik Hem niet en loop je ook teleurstellingen op. Dit komt omdat God totaal anders is dan een mens/ik. Soms denk je goed te doen of  bid je ergens om maar dan gaat het totaal anders. Naast dat het de drie moeilijkste letters zijn, zijn het ook de drie letters waar ik niet meer buiten kan. Omdat God werkelijkheid voor me is geworden. Hij is zo geduldig, liefdevol, getrouw en wijs. Wie zal beter weten dan Hij wat goed is voor mij in dit leven? Het grootste is dat Hij uit genade, zonder enkel verdienste en waardigheid van mijn kant, heeft laten zien wie ik ben en Wie Hij is. Van nature past God niet bij een zondaar. Door het Zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus kan er weer omgang zijn tussen God en zondaren. Als dit in je leven gebeurt, dan blijft er alleen maar stille verwondering over. Waarom ik…?

Wat betekent de gemeente voor jou?

Omdat ik er al vanaf mijn geboorte lid ben, heb je de gemeente lief. Als je in een vakantieperiode of tijdens andere momenten weleens in een andere kerk komt, ben je daarna altijd weer dankbaar om in je eigen gemeente ‘terug’ te zijn. In andere gemeentes is het dan ook heus goed en fijn, maar met je eigen gemeente ben je verknocht. We hebben een fijne gemeente. Er zijn ook zaken die ik moeilijk of lastig vind. Toch denk ik dat elke gemeente deze wel kent. Dit doet ons hopelijk allen verlangen naar de eeuwigheid zonder zonden en voor altijd in de nabij van God. Wat een verlossing zal dat zijn!

Kun je uitleggen wat het werk in de kerk inhoudt?

Sinds januari 2017 ben ik ouderling. Dit houdt in dat je aanwezig bent en inbreng hebt tijdens vergaderingen. Elke week leg ik samen met een vaste medeouderling huisbezoeken af. Hier zijn ook gesprekken met belijdeniscatechisanten in begrepen. Het komt ook voor dat je bij moeilijke situaties wordt gevraagd. Ook heeft elke kerkenraadslid zaken waar hij contactpersoon/verantwoordelijk voor is. Mijn taak is om regelmatig bij de catechisaties aanwezig te zijn. Op deze manier houdt de kerkenraad vinger aan de pols hoe alles verloopt en of dit op een Bijbelse manier gebeurt. Daarnaast zijn er nog het regelmatig bijwonen van rouw- en trouwdiensten, Censura Morum, weekopening(en) verzorgen in Parkzicht enzovoorts.

Waarom ben je dit werk gaan doen?

Nadat ik maart 2016 voor het eerst mocht deelnemen aan het Heilig Avondmaal had ik er nooit aan gedacht dat ik datzelfde jaar al als ouderling zou worden gekozen. In de week dat ik gekozen ben, heeft de Heere heel duidelijk de weg gewezen dat dit Zijn wil is. Zijn stem moet je gehoorzamen, ook al heb ik het daar nog steeds wel eens moeilijk mee. Maar ik moet ook zeggen dat de Heere niet laten varen wat Zijn hand begonnen is te doen.

Welke boodschap wil je doorgeven?

Ik zou graag wat teksten en citaten door willen geven:

• Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mattheus 6: 33
• Lees je Bijbel, bid elke dag.
• “Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht”, Psalm 27 : 5 berijmd
• Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. Johannes 5 : 39
• Vraag de Heilige Geest of Hij je ogen wil openen voor wie wij zijn en voor Wie God wil zijn.
• Zoek de Heere net zolang, totdat Hij je vindt.
• Al begrijp ik de Heere niet altijd, ik vertrouw Hem wel. (Maarten Luther)
• God vrij laten, maar niet loslaten.