Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Jeugdouderlingen

In gesprek met Paul-Jan Dekker en Jan de Winter

In gesprek met de jeugdouderlingen Paul-Jan Dekker en Jan de Winter.

Wie bent u?

“Mijn naam is Jan de Winter, geboren in 1970. Ik ben Jan genoemd omdat mijn vader, grootvader en overgrootvader ook Jannen waren. Vrij voorspelbaar dus.”
“Mijn naam is Paul-Jan Dekker. Ik ben getrouwd met Annemarie Aantjes en samen hebben we vijf kinderen ontvangen. Inmiddels hebben ze de leeftijd van 9 tot 19 jaar.”

Wat doet u in het dagelijks leven?

JdW: “Ik doe telefonische verkoop van ijzerwaren en gereedschappen.”
PJD: “In het dagelijks leven ben ik ambulance-verpleegkundige binnen Zuid-Holland-Zuid en geef daarnaast les op het Hoornbeeck college in Rotterdam.”

Hoe lang bent u al ouderling?

JdW: “Sinds 27 december 2015. Dus nog niet zo heel lang.”
PJD: “Sinds 2 jaar mag ik jeugdouderling zijn van onze gemeente.”

U bent jeugdouderling van onze gemeente. Wat houdt dat in?

JdW: “Als kerkenraad vinden we contact met jongeren heel belangrijk. Er komt júist op hen heel veel af. Het is van levensbelang dat er goede keuzes gemaakt worden. Daarbij wil ik jongeren ondersteunen, richting geven. Maar ook met hen sparren, in hun zorgen delen, voor en met hen bidden. Kortom: één zijn met hen.”
PJD: “Uit mezelf kan ik het niet, en lukt het niet. Ook niet toen ik op de lijst stond om gekozen te worden. Toen ik voor de derde keer op de lijst gezet was, greep dit me zo aan dat ik aan de Heere gevraagd heb om duidelijkheid. Onze jongste dochter Emma moest voor zondagschool de tekst uit Rom 8: 28 leren. Deze tekst hoorde ik haar die avond zo duidelijk opzeggen, dat alle schroom wegviel.”

Hoe bent u jeugdouderling geworden?

JdW: “Ik ben als ‘gewone’ ouderling in de kerkenraad gekomen. Toen ouderling Tanis stopte als jeugdouderling werd er gevraagd wie van de ouderlingen dat wilde overnemen. Zo ben ik erin gekomen.”
PJD: “Deze taak heb ik van Rubert Nieuwenhuis overgenomen. De keus was al snel duidelijk, omdat ik nauw betrokken ben bij de jeugdvereniging Bid en Werk. Heerlijk vind ik het om met de jeugd na te denken over Wie de Heere is en wil zijn voor ons, hoe je bidt en Bijbel leest, enzovoort.”

Hoe en waarvoor kunnen de jongeren van de gemeente u bereiken?

JdW: “Hóe is niet zo belangrijk, dat kan op allerlei manieren, dat mag iedereen zelf weten. Belangrijker is dat we écht in contact komen! Vragen over het geloof? Zit je niet zo lekker in je vel? Wil je gewoon eens even je hart luchten? Heb je iets moois te vertellen? Je kunt altijd terecht (bel of app me gerust op 06-42280346).”
PJD: “Dat kan en mag voor alles. Door het werk op de ambulance weet ik dat er achter de voordeur veel kan gebeuren. Denk niet dat jij de enige bent die met bepaalde gedachten, ervaringen of gevoelens loopt. Je kunt altijd langskomen, bellen, mailen, appen of uit de kerk en op straat mij aanspreken.”

Wat zou u de jeugd mee willen geven?

JdW: “Neem de tijd voor Bijbel lezen en gebed, leef dichtbij de Heere. Een leven met Hem is een waardevol leven. Dat gun ik jullie!”
PJD: “Stel niet uit om de Heere te zoeken en denk nooit: nu ben ik er. Begin en eindig de dag met Hem. Hij Die jou het leven schenkt is het waard om gediend te worden. Verder hebben wij als gezin Jesaja 53 uit ons hoofd geleerd, doe dat ook!”