Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Nieuwjaarsontmoeting in de Uit-Stek

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we iedereen van harte een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe.

Hapje en een drankje

Wij zien er naar uit om u als buren te ontmoeten. Uiteraard zorgen wij voor een hapje en een drankje. U mag komen en gaan wanneer u wilt. Van harte welkom!

Jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting

Speciaal voor u, als onze buren, organiseren we onze jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting op zaterdagmiddag 21 januari, 15:00 – 16:30. Zet deze middag alvast in uw agenda.

Locatie

De ontmoeting is in ons jeugdhonk de Uit-Stek aan de achterkant van de kerk (aan de Gantelweg).