Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Clubrooster Tienerclub Het Kompas

Dit zijn de de eerst volgende data van dit seizoen. Je bent vanaf 19.00 uur welkom om 20.30 uur is het weer afgelopen.

Er zijn geen aankomende evenementen.