Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Christelijk Gereformeerd

De Beth-El kerk is een Christelijke Gereformeerde Kerk. Er zijn veel dingen die christelijk genoemd worden, maar wat is écht christelijk? Wat is Christelijk Gereformeerd?

Christelijk

Een christelijke kerk is een plaats waar christenen samen komen. Christenen zijn volgelingen van de Heere Jezus Christus. Ze zijn naar Hem genoemd, want Hij wordt ook wel Christus genoemd. Dat betekent dat Hij door God aangesteld is (gezalfd) om de Redder van mensen te zijn. Van iedereen die in Hem gelooft. Een christelijke kerk is een gemeenschap van mensen die Zich door Hem willen laten leiden.

Gereformeerd

De Beth-El kerk is een gereformeerde kerk. Dat is in de traditie van de reformatie. In de reformatie is ontdekt dat de mens alleen gered wordt door het geloof in Christus. Niet door zelf iets te presteren. Deze redding is alleen aan God te danken. De mens heeft het niet verdiend om gered te worden en daarom is het alleen genade.

Het Woord van God staat centraal

De kerk van de reformatie heeft ook ontdekt dat God Zich het duidelijkst openbaart in de Bijbel. Alleen in het Woord van God leren we God echt kennen. Via Zijn Woord spreekt Hij ook vandaag. Zo wordt het geloof geboren en versterkt. Daarom staat in onze gemeente, tijdens de kerkdienst het Woord van God centraal. Als de Heilige Geest het verstand verlicht begrijpen we pas goed wat God ons te zeggen heeft.

Liefde tot God en tot elkaar

Het doel van God met ons leven is dat we Hem en elkaar liefhebben. Zodat God wordt geprezen om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Maar niet minder dat we omzien naar elkaar. Hart voor elkaar hebben. Meeleven en elkaar helpen waar nodig. Zo is de gemeente een plaats waar de onderlinge liefde gevonden wordt.

Lees ook De inhoud van het Christelijk geloof in het kort en Is het Evangelie uniek?