Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / De Beth-El kerk Sliedrecht / Verhalen van ambtsdragers

Verhalen van ambtsdragers

De gemeente telt ongeveer 20 ambtsdragers. Zij dragen een ambt en zijn op een bijzondere manier dienstbaar binnen de kerk.

De verschillende ambten

De predikant (of dominee) is geroepen om op zondag te preken. De pastroaal werker is samen met de dominee werkzaam in de pastorale zorg. De ouderlingen geven leiding aan de gemeente. De diakenen geven praktische hulp, bijvoorbeeld aan de armen. Op deze pagina maak je met een aantal van hen kennis.

Ambtsdragers vertellen