Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Bijbelcursus in Sliedrecht

De Bijbel is het meest gelezen en geliefde boek aller tijden. Iedereen zou de Bijbel moeten lezen. De inhoud van de Bijbel veroudert nooit en is toch blijvend actueel. God openbaart Zich in de Bijbel. Maar het lezen van de Bijbel is niet altijd even makkelijk. Volg daarom gratis en vrijblijvend de Bijbelcursus ‘Ontmoetingen’. Aanmelden kan onderaan.

Op deze pagina lees je meer info over de Bijbelcursus die we in Sliedrecht geven. Als je liever eerst zelf in de Bijbel gaat lezen kan je ons een gratis Bijbel vragen.

De Bijbel is bijzonder

De Bijbel is een bijzonder boek. Eigenlijk is de Bijbel niet één boek, maar een verzameling van 66 boeken. Deze boeken zijn geschreven in een periode van ±1500 jaar door ongeveer 40 schrijvers. Ze schreven onafhankelijk van elkaar, toch vormt de Bijbel een verbazingwekkend geheel.

De Bijbel is het Woord van God Zelf. Het is Zijn boodschap voor de mens. Door de Bijbel is het mogelijk om God te leren kennen en Hem te ontmoeten. De Bijbel verandert levens van mensen. Dat is het meest bijzondere aan de Bijbel.

De Bijbel leren lezen

Met de gratis Bijbelcursus willen we je graag helpen om de Bijbel te leren lezen. De Bijbelcursus is een goede manier om kennis te maken met het christelijk geloof. Tijdens de cursus wordt de Bijbel in vogelvlucht behandeld.

De cursusavond bestaat uit de onderdelen: gebed, ontmoeting, studie en gesprek. Deze vier onderdelen wisselen elkaar af. Er is uiteraard ruimte voor het behandelen van (persoonlijke) vragen. Tijdens de eerste avond krijg je een reader mee naar huis. Dan kan je het rustig nalezen. Daarin kan je ook zien welk Bijbelgedeelte volgende keer aan de beurt is. Als je wilt kan je dat gedeelte vast thuis doorlezen als voorbereiding voor de volgende les.

In kleine groepen

De cursus wordt gegeven in kleine groepen zodat er gelegenheid is voor persoonlijk contact. Op verzoek is het ook mogelijk om de cursus individueel te volgen.
Het volgen van de cursus is helemaal vrijblijvend. U bent tot niets verplicht.

1x in de twee weken

De Bijbelcursus wordt één keer in de twee weken op donderdagavond gegeven. De avonden beginnen om 20:00 uur. Een cursusavond duurt ±1,5 uur. De cursus wordt gegeven in huiskamer Oase van de Beth-El kerk (Kerkbuurt 72, Sliedrecht).

De cursusinhoud

De cursus bestaat uit vier modules met als thema ‘ontmoetingen’. We ontmoeten elkaar en maken kennis met de Bijbel. Elke module telt vier lessen. Hierbij een kort overzicht van de modules:

 1. Ontmoeting met God
  We zien wat de Bijbel zegt over het onstaan van de wereld. Vervolgens gaat het over de vraag hoe het kwaad in de wereld gekomen is. De laatste les van deze module gaat over Gods oplossing voor het immense probleem van het kwaad.
 2. Ontmoeting met gelovigen
  We ontdekken samen wat we kunnen leren van gelovigen uit het Oude Testament. We ontmoeten Abraham, Mozes en David. Kernwoorden in hun levens zijn: geloof, vertrouwen en dienen. We zien bij hen ook een verlangen naar de Redder die God had beloofd.
 3. Ontmoeting met Jezus
  In de hele Bijbel draait het om Jezus. Hij laat in Zijn leven zien wie God is. Hij bewijst dat Hij meer is dan een gewoon mens: Zoon van God. We ontmoeten Hem in wat Hij zegt en in de dingen die Hij deed. De laatste les gaat over Zijn sterven, dat van onschatbare waarde blijkt te zijn.
 4. Ontmoeting met Gods gemeente
  De dood van Jezus is niet het einde. Hij leeft en zorgt voor Zijn volgelingen. Zij verzamelen zich in gemeenten en willen Hem dienen. We sluiten af met een laatste les over wat de Bijbel zegt over de toekomst.

Proefles volgen? Of aanmelden voor de Bijbelcursus in Sliedrecht?

Volg vrijblijvend een proefles. Meld je hieronder aan.

Het aanmelden is volledig vrijblijvend.