Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Als een lam werd Hij ter slachting geleid

Ruim zeven eeuwen voordat de Heere Jezus werd geboren, leefde de profeet Jesaja in Jeruzalem. Hij heeft veel profetieën uitgesproken over het leven en het werk van de Messias. Jesaja voorzegde Zijn geboorte, Zijn Namen, alsook Zijn lijden, bijvoorbeeld met de woorden: ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid.’ (Jesaja 53:7)

De betekenis van een offer

Een lam vertedert. Pasgeboren lammetjes zijn lief en onschuldig. Juist daarom worden in Bijbelse tijden lammetjes geslacht. Niet in de eerste plaats om ze op te eten. Ze zijn een offer aan God. Een offer symboliseert dat onze overtredingen en schuld voor God, door Hem verzoend moet worden. Onze overtredingen van Gods geboden eisen straf: de doodstraf.

Het lam sterft in onze plaats

God onderwijst ons door het offer van het lam hoe wij met Hem verzoend kunnen worden Symbolisch wordt onze schuld overgedragen op het lam. Het lam sterft in onze plaats. Dankzij het offer van het lam kunnen we blijven leven.

Jezus is het Lam dat de schuld wegneemt

De lammetjes die keer op keer geslacht werden, waren niet genoeg om onze schuld voor God weg te nemen. Onze schuld moet door ons of Iemand anders voldaan worden. Jesaja profeteert dat Iemand anders in onze plaats de straf op Zich wil nemen. Jesaja bedoelt Jezus, de Zoon van God. Hij wordt vergeleken met een lam. Net als een lam is Hij onschuldig, nooit heeft Hij iets kwaads bedacht of gedaan. Toch wil Hij in de plaats van anderen Zijn leven offeren. Daarom is de Heere Jezus in staat om de schuld van anderen op Zich te nemen.

Als een lam naar de slachtbank

Jezus Christus wordt vergeleken met een lam dat gewillig naar de slachtbank wordt geleid. Jezus wil dit Zelf. Toen Hij gevangengenomen werd, vluchtte Hij niet. Hij liet Zich binden, bespotten en kruisigen. Hij wist precies wat Hem overkomen zou en liep daarvoor niet weg.

Als een schaap bij zijn scheerders

In hetzelfde vers in Jesaja staat nog een vergelijking. Als een schaap geschoren wordt, blijft het stil. Zo heeft Jezus niet geprotesteerd toen Hij werd bespot en onterecht veroordeeld. Het tegenovergestelde deed Hij juist: Hij heeft gebeden voor degenen die Hem kruisigden.

Waarom werd Jezus gekruisigd?

De profeet legt uit waarom dit moest gebeuren. Vanwege onze overtredingen (zonden) werd Hij gekruisigd. Hij heeft de straf gedragen die wij hadden moeten ondergaan. Hij heeft het gedaan voor mensen die bewust van God zijn afgedwaald. Iedereen die tot de Heere Jezus de toevlucht neemt, ontvangt vrede met God.

God is betrouwbaar

Alles wat de Heere beloofd heeft, doet Hij ook. Deze profetie laat dit heel mooi zien. Zeven eeuwen na Jesaja’s profetie is het vervuld. Jesaja zegt het zo stellig alsof het al in zijn dagen gebeurd is. Neem daarom de Bijbel serieus en vertrouw God op Zijn woord!

Bijbelcursus volgen?