Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

De trajectcontrole, ons probleem?!

Terugblik op de schepping

De Heere God heeft de hemel en aarde gemaakt. De aarde was een paradijs. Alles was zeer goed door God gemaakt. Alles zag er bijzonder goed uit.

Er was geen zonde, geen ziekte, geen pijn, geen verdriet en geen dood. De mens kende God, ze spraken met Hem en hadden Hem lief. Alles was in harmonie. God en mens. Mensen onder elkaar. Maar ook de mens en de natuur. Alles was goed.

Terugblik op de zondeval

Maar helaas, zo is het niet gebleven. God wilde vrijwillig en uit liefde gediend worden. Hij had geen robots gemaakt. De mens is ongehoorzaam, wil als God zijn en zelf bepalen wat hij doet. De band is doorgesneden. Er is scheiding gekomen door de zonde. De relatie met God is over.

Dat zorgde ervoor dat de mens de gevolgen van het kwaad is gaan kennen: pijn, verdriet, maar ook de dood. Het kwaad zit sindsdien in ieder mensenhart.

Ons probleem?!

Je denkt misschien: ‘Maar wat heb ik daarmee te maken?’ Is het wel mijn probleem? Velen denken:  ‘Ik probeer zo goed mogelijk te leven dan zal het allemaal wel meevallen, toch?’ Hebben we wel een probleem? Om na te gaan of we een probleem hebben kijken we naar voorbeeld van de Trajectcontrole.

De Trajectcontrole

De Trajectcontrole is een systeem waarbij over een stuk snelweg tussen A en B gecontroleerd wordt of je niet te hard gereden hebt. Heb je te hard gereden dan krijg je vanzelf een bekeuring op de mat. Je mag namelijk niet harder rijden dan de maximum snelheid.

Je kunt ons leven daarmee vergelijken. Ons leven is als een weg van A naar B. Onze levensreis loopt van de wieg tot het graf. Tijdens die levensreis is er een soort trajectcontrole. Maar wel heel anders dan de trajectcontrole zoals wij die kennen. Het is niet een camerasysteem, het is God die ons leven bekijkt. Voor God is niets verborgen. Hij ziet en weet alles. Zelfs onze gedachten en dromen.

God ziet ons overal

Wanneer God naar ons leven kijkt dan wil Hij dat wij Hem liefhebben met alle krachten, met alles wat in ons is. En daarbij ook onze medemens als ons zelf. Dat we het goede voor elkaar zoeken. Altijd en overal. Altijd: Alle dagen van ons leven, elke minuut. Overal: wanneer ik alleen ben en wanneer er mensen om mij heen zijn.

Het verdiende loon

En nu is het mijn probleem dat ik daaraan niet voldoe. Ik schiet steeds te kort. Waar God op mijn levensreis ook kijkt, het is onvoldoende. En dan ook nog de overtredingen die ik gedaan heb…

Als je op de snelweg de trajectcontrole voorbij bent, kan je een boete verwachten wanneer je te hard gereden hebt. Maar ons probleem is dat we aan het einde van ons leven God zullen ontmoeten. Dan kan ik, en ook ieder ander slechts een doodvonnis verwachten, om eeuwig te sterven. Om (terecht) een verschrikkelijke toekomst tegemoet te gaan.

Volgens de Bijbel heeft ieder mens heeft een gigantisch probleem. Want je krijgt uiteindelijk je verdiende loon. Het loon wat je krijgt, doordat je zonde doet, is de dood.

Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. Prediker 12:4

Tenzij

TENZIJ. Tenzij ik gered wordt. Als God mij redt van de dood. Want gelukkig: God is niet uit op onze ondergang. Hij wil ons redden. In de Bijbel laat God zien hoe je gered kunt worden. Door de hele Bijbel loopt een rode lijn van hoop. Lees verder over de Rode lijn in Bijbel van hoop.