Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Ga niet alleen door het leven!

Het leven is niet altijd leuk en gemakkelijk
Dagelijks worden we in het nieuws geconfronteerd met de gevolgen en maatregelen van de coronacrisis. Misschien dat we zelfs in de familie- of vriendenkring te maken hebben gekregen met deze verschrikkelijke ziekte. Het bepaalt ons bij het het feit dat ons leven niet altijd leuk en gemakkelijk is, zoals we elkaar weleens doen geloven via de sociale media. Veel mensen lijden onder de eenzaamheid, ziekte en spanning. Wie krijgt er in het leven niet te maken met pijn en verdriet, ook door wat we elkaar als mensen kunnen aandoen.

Die last is zonder God te zwaar
De last van het leven kan erg zwaar zijn. Zelfs al staan er lieve mensen om je heen.
Zij kunnen die last niet overnemen. Ga daarom niet zonder God door het leven!

De Heere is als een goede herder
God wil er voor je zijn zoals een herder voor zijn schapen zorgt (groen gras en fris water).
Dan ontbreekt het je aan niets, ook al gaat je leven door een donker dal. Op moeilijke momenten draagt de Heere erdoorheen. Zijn aanwezigheid biedt troost. Het volgen van Hem en het
luisteren naar Zijn stem geeft vreugde. Hij leidt en corrigeert. Bij de Heere is geborgenheid.

De schapen brengt Hij thuis
Een goede herder heeft zijn leven over voor zijn schapen. Jezus Christus is dé goede Herder.
Hij heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen. Hij is gekomen om verloren mensen te redden.
Hij brengt iedereen, die Hem volgt, eeuwig thuis. Dat is een huis vol blijdschap in God, daar
worden alle tranen afgewist. Wie Hem echter mist, verdwaalt eeuwig in het verdriet.

Jezus zegt: “Kom tot Mij.” (Mattheüs 11:28) Hij is met innerlijke ontferming over je bewogen!