Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Jezus geneest een verlamde man (2)

Vier vrienden brachten een verlamde tot Jezus. Maar wat Jezus als eerste doet is zijn zonden vergeven. Dat is het belangrijkste, dat heeft iedereen nodig. Maar daarna breekt er een storm los.

Deze geschiedenis kan je lezen in Markus 2:1-11.

Het protest van de Schriftgeleerden

De Schriftgeleerden zijn het er niet mee eens. Ze vinden het zelfs godslastering. Ze hebben het misschien wel zachtjes tegen elkaar gemompeld: “Hier gaat Hij te ver. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God?” Daar zit een kern van waarheid in. De Schriftgeleerden hebben hier gedeeltelijk gelijk. Het klopt dat alleen God de zonden kan vergeven. Niemand anders kan dat doen. De schuld die ik bij God heb kan niemand voor mij betalen of kwijtschelden dan God alleen.

Jezus gaat niet te ver

Maar ze hebben het wel mis wat betreft de “godslastering”. Jezus lastert God niet. Hij is God. Daarom gaat Hij niet te ver, maar Hij geeft de verlamde wat Hij alleen aan de verlamde kan geven: vergeving. Dat Jezus, God is blijkt eigenlijk wel direct. Want Jezus kent hun gedachten. Hij zegt tegen hen: “Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?”

De Schriftgeleerden gaan te ver

Eigenlijk gaan de Schriftgeleerden te ver. Ze beschuldigen de Zoon van God van godslastering. Ze wantrouwen Hem. Ze denken verkeerd over Hem. Ze geloven niet dat Jezus de macht heeft om zonde te vergeven. Ze geloven niet dat Hij God is.

De proef op de som

Wat is waarheid denk je misschien? Daarom stelt Jezus hen een vraag:  “Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?” Wat denk jij?

Het kan allebei niet

Je denkt misschien: “Uw zonden zijn uw vergeven” is makkelijk gezegd, niemand kan het controleren. Maar dat tweede, dat kan je zomaar niet zeggen. Dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Dat kan alleen God. Maar dat eerste: de zonde vergeven kan je ook niet zomaar zeggen. Dat kan alleen iemand zeggen die het ook echt kan doen. Alleen God kan dat.

Jezus geneest de verlamde

Jezus wacht niet op een antwoord. Hij spreekt direct verder tot de Schriftgeleerden en tegen iedereen die in het huis is: “Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.” De verlamde stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, en hij prijsde God.

De conclusie van deze geschiedenis

De verlamde die niet kon lopen stond op. De man die eerder zijn benen niet kon bewegen en gebruiken loopt. Jezus laat hier Zijn macht zien. Hij laat zien dat Hij God is. Niemand kan immers een verlamde genezen dan alleen God. Niemand kan zonden vergeven dan alleen God. Voor God is niets onmogelijk. Deze geschiedenis zegt jou: wil je vergeving van zonden? Dan moet je bij de Heere Jezus zijn.

Lukas noteert eerlijk bij deze geschiedenis: “Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien?” Jezus is de Zoon van God. Dat staat als een paal boven water. Deze geschiedenis kan niet verzonnen zijn door een mens. Daar is het te bijzonder voor. Dit is het levende en krachtige Woord van God.

Meer weten?

Volg de Bijbelcursus