Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Jezus vergeeft een verlamde man

Jezus vergeeft een verlamde man (1)

In het begin van Jezus’ optreden begint Hij met preken. Dat was een belangrijke levenstaak van Hem. Daarom trok Hij het land door, maar Hij komt op een dag weer thuis, in Zijn stad, de stad Kapernaüm. Daar vergeeft en geneest Hij een verlamde man. Lees hoe dat ging.

Deze geschiedenis kan je lezen in de Bijbel in Markus 2: 1-12

In Kapernaüm

De mensen horen dat Hij thuis gekomen is. Daarom verzamelen zich daar veel mensen. Het gerucht over Jezus van Nazareth heeft zich door het hele land verspreidt. Het lijkt wel of iedereen Hem wil horen. Het huis is tjokvol, er kan niemand meer bij. Jezus sprak tot hen Woorden van God.

De vier vrienden

Jezus sprak niet alleen, maar Hij genas ook zieken. Daar hadden de vier vrienden van een verlamde man van gehoord. Ze nemen Hem met Zich mee, op weg naar Jezus. Ze brengen Hem naar het goede adres, ze hebben immers zoveel over Jezus gehoord. Jezus is vast in staat om hun vriend te helpen.

De verlamde vriend ligt op een bed. Ze dragen hem met zijn vieren, op weg naar het huis waar Jezus is. Maar wat een teleurstelling: het huis is vol.

Door het dak om bij Jezus te komen

De vrienden bedenken een andere manier om bij Jezus te komen. Ze klimmen op het dak. Daar luisteren ze waar Jezus ongeveer moet staan. Daar verwijderen ze de dakbedekking en de tegels. Ze laten hun vriend zakken zodat hij voor de voeten van Jezus terecht kwam.

Door het dak om bij Jezus te komen

Jezus geneest niet, maar vergeeft de zonde

De Heere Jezus doet vervolgens iets onverwachts. Hij ziet het geloof van de vrienden. Ze geloven dat Jezus machtig genoeg om te genezen. Ze geloven ook dat Hij daartoe bereid is. Jezus ziet hun geloof, maar hij geneest niet direct, dat komt later. Hij zegt tegen de verlamde: “Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.”

Dat Jezus eerst de zonde van de man vergeeft laat zien dat vergeving belangrijker is dan genezing. Vergeving is belangrijker dan een (tijdelijke) genezing.

Wat is zonde?

Zonde is een bekend begrip in de Bijbel. Wanneer iemand zondigt dan doet hij iets wat niet goed is, volgens God. Alles wat je denkt, zegt of doet wat niet voortkomt uit liefde tot God en je medemens is zonde. Ieder mens doet zonde. Zonde is overtreding van Gods wil.

Door zonde te doen bouw je een schuld op bij God. Een schuld die afgelost moet worden. Als dat niet gebeurt zal de straf niet uitblijven. Dat is de eeuwige dood en voor altijd verlaten worden.

Jezus wil zonde vergeven

Het valt in deze geschiedenis op dat nog niemand Jezus iets gevraagd heeft. Hij weet wel waarvoor ze komen, maar geeft iets anders. Iets van een grotere waarde: vergeving van zonde. Dat Jezus dit geeft zonder dat erom gevraagd is door de mannen laat zien dat Jezus bereid is om zonde te vergeven. Daarvoor kwam Hij op aarde.

Hoe krijg je vergeving?

Ook vandaag wil de Heere Jezus zonde vergeven. Hij kwam om de schuld af te lossen van degenen die in Hem geloven. Vraag Hem in het gebed om vergeving. Belijdt je zonde.

Les het vervolg van deze geschiedenis: Jezus geneest een verlamde man.