Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Jezus zegt: Ik ben het brood des levens

Jezus zegt: “Ik ben het Brood des levens”

Er zijn miljoenen mensen die elke dag brood eten. De kans is groot dat jij vandaag één of meerdere keren brood hebt gegeten. Als de Heere Jezus de uitspraak doet: “Ik ben het Brood des Levens”, vergelijkt Hij Zichzelf met brood. In dit artikel gaat het over de betekenis daarvan.

Brood houdt leven in

Het antwoord op de vraag: “Waarom eten mensen brood?”, is een open deur. Je moet immers eten om in leven te blijven. Brood verzadigt en stilt de honger.

Brood is tijdelijk

Elke dag sterven mensen die wel brood gegeten hebben. Zo was het ook met de Israëlieten in de woestijn. Ze werden dagelijks met manna, hemels brood, verzadigd, maar zijn toch gestorven. Het eten van brood helpt uiteindelijk niet. Brood redt je niet van de dood.

De dood is niet gewoon

Je bent misschien gewend aan het feit dat er een einde aan dit leven komt. Toch is sterven onnatuurlijk. De dood was er bij de schepping niet. De dood is gekomen door de zondeval. De zonde is onze (en mijn) opstand tegen de eeuwige God. Die opstand is zo erg dat het de dood heeft veroorzaakt.

Werk voor voedsel dat blijft

Door onze ongehoorzaamheid houdt brood ons niet voor altijd in het leven. De Joden in Johannes 6 volgden Jezus vanwege de wonderbare spijziging. Ze hadden van de broden gegeten, maar hadden niet begrepen dat brood maar tijdelijk voedsel is. Daarom klinkt met klem de oproep: “Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven!” (Johannes 6:27).

Brood dat eeuwig leven geeft!

Naast het brood van de bakker is er ook ander Brood. Geen gewoon brood, maar levend Brood. Brood dat wel eeuwig leven geeft. Daarom heet het levend Brood. Jezus zegt: “Ik ben het Brood des levens” (Johannes 6:48). De Heere Jezus Christus is het levende brood.

Jezus Christus is Brood voor de ziel

Natuurlijk bedoelt Jezus niet dat Hij een echt brood is, dat je bij de bakker kunt kopen. De Heere Jezus is geen brood om je lichaam mee te voeden. Hij is Brood voor de ziel. Waarom vergelijkt Jezus Zichzelf met Brood?

Brood is een eerste levensbehoefte

Brood heb je dagelijks nodig om in leven te blijven. Zo is Jezus ook een eerste levensbehoefte. Iedereen zonder Hem zal eeuwig sterven. Als je niet van dit Brood eet dan heb je geen leven (Johannes 6:53). Jezus is hierin heel radicaal en eerlijk. Hij benadrukt dit extra door de woorden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u”. Dit Brood is broodnodig en ongetwijfeld dé eerste levensbehoefte van ieder mens.

Honger naar gerechtigheid

In ieder mensenhart, in iedere ziel zit een soort hongergevoel. Het is honger naar gerechtigheid, het is honger naar vrede met God. Tijdelijke pleziertjes kunnen die honger niet stillen. Zonder God blijft de knagende honger naar geluk bestaan. Anderen proberen de honger van hun ziel te onderdrukken door druk bezig te zijn met andere dingen. Daardoor lijken ze de honger naar gerechtigheid niet te voelen.

Jezus Christus geeft verzadiging

Alleen Jezus Christus geeft echte verzadiging, vrede en geluk. Zoals het eten van gewoon brood de maag vult, zo verzadigt Jezus het verlangen van het hart. Hij zorgt voor gerechtigheid zodat het weer recht ligt tussen God en je ziel. Degenen die een sterk verlangen hebben naar deze gerechtigheid zijn zalig. Ze zullen verzadigd worden.

De Heere Jezus zegt in Johannes 6:51: “Het Brood dat Ik geven zal is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.”

De voedingskracht van het Brood des levens

Er hoeft niet getwijfeld te worden aan de voedingskracht van dit Brood. Jezus zegt het heel stellig: “die tot Mij komt zal beslist geen honger hebben” (Johannes 6:35). In vers 54 (zie ook vers 47) staat dat wie Zijn vlees eet, eeuwig leven heeft. Hij heeft het al. Dit Brood stilt niet voor even de honger, maar voor altijd, ja voor eeuwig. De voedingskracht van dit Brood gaat de voedingskracht van alle bakkersbroden ver te boven.

Brood gegeven door de Vader

Jezus zegt: “Mijn Vader geeft u het ware Brood uit de hemel.” (vers 32). Dit Brood komt van God. Het daalde uit de hemel neer (vers 33). God geeft geen stenen te eten in plaats van brood. God geeft het Allerbeste. Hij geeft het Liefste, Zijn Kind.

Jezus geeft Zichzelf

Jezus geeft vervolgens ook Zichzelf. In vers 27 zegt Hij: “het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u geven zal.” En zie ook in vers 51: “Het Brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven van de wereld.” God de Vader geeft Brood uit de hemel. Het is Zijn Zoon, Die Zichzelf geeft. Hij beloofde Zich te geven en Hij heeft Zich helemaal gegeven.

Het eten van het Brood

De Joden begrijpen er niets van. Hoe kan Jezus nu Zijn vlees te eten geven? Misschien denk jij ook wel: ‘Hij is toch geen Brood, je kunt Hem toch niet eten?’ De betekenis achter de woorden dat Jezus het ‘Brood des levens’ is hebben de Joden gemist. Ze hebben één ding echter wel begrepen. Hij wil Zijn vlees te eten geven. Hoe? Dat begrijpen ze niet. Maar het is voor hen wel duidelijk: Hij wil te eten geven.

Brood moet gegeten worden

Brood is niet bedoeld om alleen naar te kijken of alleen aan te ruiken. Er moet niet slechts over brood gesproken worden. Dan heeft het Brood geen nut. Brood is bedoeld om opgegeten te worden. Alleen dan zal het immers voeden en verzadigen. Brood moet gegeten worden, anders voedt het niet.

Eten staat symbool voor geloven

In Johannes 6:54 lees je: “Wie Mijn vlees eet, heeft eeuwig leven” en in vers 47 staat: “Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven.” Daaruit blijkt dat eten symbool staat voor in Hem geloven. In Jezus Christus geloven, is Hem vertrouwen. Instemmen dat je dit Brood nodig hebt. Vertrouwen dat Hij waarmaakt wat Hij belooft: Eeuwig leven voor ieder die in Hem gelooft. Door het offer van Zijn leven, door Zijn vlees te geven. Geloven is je laten voeden door een Ander, omdat alles wat je zelf probeert niet helpt.

Eten is tot Hem gaan

Het eten van het Brood is volgens vers 35 tot Hem gaan. Op de uitspraak “Ik ben het Brood des levens” volgt: “Die tot Mij komt zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten”. Alleen door tot Hem te gaan, wordt je ziel verzadigd. Omdat je eigen inspanningen je niet kunnen redden van de dood.

Er is niemand meer te vertrouwen dan Hij

Er is alle reden om Hem te vertrouwen. Jezus, de Zoon van God, beloofde Zich te geven. Heeft Hij dit niet gedaan? Jawel, geduldig en gehoorzaam, gewillig en volhardend heeft Hij Zich gegeven. Zijn vlees, Zijn leven heeft Hij geofferd voor de zonden van Zijn volk. En Hij was onschuldig.

Wanneer je alleen het brood van de bakker eet, kan je je hele leven blijven eten en toch zal het je niet voor altijd in leven houden. Het Brood echter dat “Jezus Christus” heet, zorgt ervoor dat je eeuwig leven hebt, en dat je de dood niet zult zien (Johannes 8:51). Voor eens en voor altijd.

Wat heeft ‘eten’ met ‘geloven’ te maken?

Iedereen weet wat eten is. Je stopt het brood dat je wordt aangeboden in je mond. Je proeft het, je kauwt erop en je slikt het door. Het geloof richt zich steeds weer op het Woord van God. Op de beloften van de Heere. Je hoort de woorden en je laat ze op je inwerken, je proeft ze als het ware. Een psalmdichter zingt: “Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.” (Psalm 119:103). Je smaakt de goedheid van God.

Eten is eenwording met Christus

Je proeft het niet alleen. Je denkt erover na, je mediteert erover, je herkauwt het. Het woord wordt één met je en het dringt door tot diep in je ziel. Zoals ook het voedsel door de spijsvertering in je wordt opgenomen. Zo woont het woord van Christus in je en zo wordt het waar: “Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in Hem.” (Johannes 6:56).

Verzadiging geeft vreugde

Het geloof in de Heere Jezus zorgt dat voor een eeuwige verzadiging en vreugde. Een diepe blijdschap zal dan het hart vervullen. Dat is een blijdschap die dieper is dan al het geluk van deze aarde. Het is een blijvende verzadiging.

Lees ook: Jezus zegt: “Ik ben het Licht der wereld”

Bijbelcursus volgen?