Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Jezus-zegt-Ik-ben-het-brood-des-levens

Jezus zegt: Ik ben het brood des levens