Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Jezus is het Licht der wereld

Jezus zegt: “Ik ben het Licht der wereld”

Als Jezus op aarde rondwandelt dan vergelijkt Hij Zichzelf meerdere keren met Licht. Hij noemt Zich dan “het Licht der wereld”. In Johannes 12 zegt Hij: “Ik ben een Licht, in de wereld gekomen”. Dat is een bijzondere uitspraak. Wat betekent dat? Hoe kan Hij een Licht zijn?

Licht en donker

In de Bijbel gaat het vaker over licht en duisternis. Als God de wereld maakt dan maakt Hij onder andere het licht. Later in de Bijbel krijgen licht en donker steeds vaker een symbolische betekenis.

De duisternis

Wij kennen het spreekwoord van dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zo staat de duisternis in de Bijbel vaak symbool voor het kwade. Het is in de wereld donker geworden, door alle ellende die er is. Er is niemand die er niet mee te maken krijgt. Als mensen wonen we in de schaduw van de dood (Jesaja 9:1).

Wat is de functie van licht?

De primaire functie van licht, is dat het de duisternis verdrijft. Dat is ook de betekenis van Jezus als het Licht der wereld. Hij is als hét Licht in deze wereld gekomen om de duisternis te verdrijven. Hij is het beste te vergelijken met het licht van de zon. Jesaja profeteerde immers over een groot Licht. Hij doet werkelijk alle duisternis verdwijnen.

Waarom kwam Hij om dat te doen?

Dat kwam Hij doen omdat Hij de wereld liefhad. Het is voor iedereen absoluut noodzakelijk dat het Licht van Jezus in ons leven gaat schijnen. Ons leven bevindt zich van nature in de duisternis van de zonde. Ver bij God vandaan. Namelijk doordat we uit onszelf niet in het licht wandelen en geen licht verspreiden. In plaats daarvan zijn er verkeerde gedachten en daden waardoor ik God niet recht in de ogen kan zien.

Licht en donker zijn onverenigbaar

Als er één ding zeker is, dan dit wel: Het kan nooit tegelijkertijd licht en tegelijkertijd donker zijn. Van God staat geschreven dat Hij een Licht is en in Hem absoluut geen duisternis is. (1 Johannes 1:5). Onze duisternis past eenvoudig niet bij het eeuwig Licht van God. Wanneer God in ons leven de duisternis niet laat verdwijnen dan zullen we nooit in Zijn aanwezigheid kunnen blijven. Dan wacht de buitenste duisternis.

Maar nu is Jezus gekomen, als een Licht in de wereld. Zodat ieder die in Hem gelooft in de duisternis niet hoeft te blijven (Johannes 12:46).

Hoe heeft Hij dat gedaan?

De Zoon van God maakt het licht doordat Hij Zelf in het duister ten onder is gegaan. Namelijk aan het kruis, in de drie uren buitenste duisternis op heuvel Golgotha. Zo betaalde hij de prijs om mensen in het licht te kunnen brengen. Al Zijn volgelingen hoeven daarom niet in de duisternis te blijven, maar mogen het Licht hebben.

Iedereen die niet in het donker wil blijven wordt uitgenodigd om tot het Licht der wereld te komen:
Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
(Jesaja 60:1)

PS. De Heere Jezus noemt Zichzelf niet voor niets hét Licht. Er is niemand anders die het donker kan veranderen in licht… Meer weten? Lees ook: Is het Evangelie uniek? Je kunt ook vrijblijvend de Bijbelcursus volgen.

Bijbelcursus volgen?