Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Bijbelverhalen / Jona alsnog naar Ninevé (Jona 3)

Jona alsnog naar Ninevé (Jona 3)

De profeet Jona werd door God gered. De HEERE gebruikte daarvoor een grote vis. Toen Jona weer veilig op het droge was, kreeg hij opnieuw de opdracht om naar Ninevé te gaan.

Jona in Ninevé

Nu is Jona wel gehoorzaam. Hij staat op en gaat. Ninevé is een grote stad. Het is drie dagreizen lopen om de stad te doorkruisen. Jona heeft geen goed nieuws voor de stad. Hij preekt dat de stad binnen veertig dagen door God zal worden verwoest.

De boodschap slaat in

Jona is nog maar een dagreis onderweg in de stad. De hele dag zegt hij niets anders dan dat de stad wordt verwoest. De mensen horen hem en ze geloven in God. Ze beginnen te vasten en trekken rouwgewaden aan. Iedereen doet mee, van klein tot groot. Jona’s prediking gaat als een lopend vuurtje door de stad. Zelfs de koning van Ninevé hoort ervan.

Het bevel van de koning

Als de koning deze onheilstijding hoort, volgt hij zijn inwoners. Hij trekt zijn koninklijk gewaad uit en wisselt het in voor een zak. Hij gaat van zijn troon af en zit in de as. De koning is letterlijk ‘in zak en as’. Hij beveelt dat iedereen hem hierin moet volgen. Niemand mag iets eten of drinken, zelfs het vee niet. Iedereen moet rouwen.

Oproep tot gebed

De koning gaat zijn volk voor in gebed. Hij beveelt dat iedereen krachtig tot God moet roepen. Men moet God intens smeken om redding. Tegelijkertijd moet men laten zien dat ze het ernstig menen. Ze moeten stoppen met het kwaad waardoor dit onheil over hen komt. Men moet zich bekeren van hun slechte wegen. Het geweld wat aan hun handen kleeft, mogen ze niet meer uitoefenen.

Het geloof van de koning

Er zat geen goed nieuws in de preken van Jona. Toch verwacht de koning genade van God. Hij hoopt dat God Zijn oordelen niet zal uitvoeren Misschien zal God hen niet laten omkomen.

God deed het niet

Wat de koning van Ninevé hoopt, gebeurt. Omdat de mensen zich bekeren, overkomt hun het oordeel niet. Ze worden gespaard. God vernietigt de grote stad Ninevé niet. God is barmhartig en genadig voor hen die zich met berouw tot Hem wenden.

Lees ook: Jona is ontevreden – Jona en de wonderboom.