Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Bijbelverhalen / Jona bidt in de vis tot God (Jona 2)

Jona bidt in de vis tot God (Jona 2)

Jona vluchtte bij God vandaan. God hield hem tegen met een storm op zee. Jona moest overboord om de storm te laten bedaren. God stuurde precies op het juiste moment een vis om Jona te redden. Vanuit de vis bidt Jona tot zijn God.

Jona in het diepe

De profeet Jona werd in het diepe gegooid. Niet in de eerste plaats door de zeelui, maar door God. Hij kwam in het hart van de zee terecht. De golven en baren van God gaan over hem heen. Het waren de golven van Gods toorn over Jona’s ongehoorzaamheid. Jona zinkt steeds dieper. Het water omringt hem overal. Er is geen lichtpuntje meer te zien. Het zeewier zit op zijn hoofd.

Jona in benauwdheid

Jona bidt. Biddend vertelt Jona de HEERE over zijn benauwdheid. Hij stort zijn hart voor Hem uit. Hij voelt zich verstoten door God. Zijn leven wordt door Hem bedreigd. Voor zijn gevoel leeft hij nog maar kort. Hij daalt af in de diepten van aarde. De grendels van de dood sluiten zich achter hem. Jona roept tot God uit het graf om hulp.

De HEERE redt

De HEERE hoort de stem van Jona. Hij antwoordt Hem. Hij komt Hem te hulp. Uit de ellende trekt de HEERE hem omhoog. Zo is God. Eeuwen later zond Hij Zijn Zoon Jezus naar deze wereld. De Naam Jezus betekent dat de HEERE redt. Hij redt zondaren van de ondergang en de dood.

Dankbaarheid voor redding

Jona dankt God voor de redding door de vis. Nu belijdt Jona dat de HEERE zijn God is. Hij zal God offers brengen uit dankbaarheid. Hij gelooft dat Hij weer in de tempel zal komen. Wat hij aan de HEERE belooft, zal hij nakomen. Jona onderstreept plechtig dat het heil van de HEERE is. Dat betekent dat God de Bron van zijn redding is.

Jona komt weer op het droge

De profeet zit drie dagen en drie nachten in het donker. Hij verblijft in de ingewanden van de vis. Dat is geen prettige verblijfplaats. Toch heeft hij op deze manier wel zijn leven aan God te danken. De HEERE spreekt tot de vis dat hij Jona moet uitspugen. Dit gebeurt en Jona staat weer op het droge.

Jona en de Heere Jezus

De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf met Jona. Zoals Jona de profeet drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal Hij drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Zijn voorzegging is precies uitgekomen. Na Zijn kruisiging wordt Hij begraven. Hij verblijft drie dagen in het graf, daarna staat Hij op uit de dood.

Lees ook: Jona alsnog naar Ninevé