Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Bijbelverhalen / Jona is ontevreden – Jona en de wonderboom (Jona 4)

Jona is ontevreden – Jona en de wonderboom (Jona 4)

Jona was eerst voor God op de vlucht. Nadat hij door God van een verdrinkingsdood gered is, gaat hij alsnog naar Ninevé. Hij brengt daar de onheilsboodschap dat de stad verwoest zal worden. De inwoners bekeren zich. Ze bidden tot God.

Jona is woedend

Jona is ontevreden als hij ziet wat er in Ninevé gebeurt. God spaart de stad. Hij is daarover verdrietig en wordt boos. Hij gunt de inwoners van Ninevé hun redding niet. Liever had hij hun ondergang gezien.

Jona klaagt bij God

De profeet uit zijn klachten bij de HEERE. Hij had precies verwacht dat dit zou gebeuren. Daarom was hij op de vlucht gegaan naar Tarsis. Want hij weet dat God genadig, barmhartig en geduldig is. Om die reden is er hoop voor ieder mens. De HEERE vraagt Jona: ‘Bent u terecht in woede ontstoken?’

De profeet zoekt uitzicht over de stad

De profeet gaat ergens buiten de stad zitten onder een afdak. Hij wil zien wat er met de stad gebeurt. God gaat Jona een les leren. Daarom laat Hij bij Jona een wonderboom groeien die in een dag opkomt. Jona kan nu lekker in de schaduw zitten. Hij is blij met de boom.

De boom verdort

De volgende dag stuurt God een worm. De worm knaagt aan de wonderboom, zodat de boom verdort. De boom is helemaal dood. Er blijft geen schaduw meer voor Jona over. Vervolgens laat God de oostenwind waaien. Dit is een verzengende oostenwind. De hitte is niet uit te houden. Jona bezwijkt bijna. Hij verlangt zelfs om te sterven.

De les van de wonderboom

De HEERE vraagt Jona of hij terecht in woede is ontstoken over de wonderboom. Jona vindt van wel. Dan wijst de HEERE Jona terecht. Jona wilde de wonderboom wel ontzien. Hij had gewild dat de boom was blijven leven.

God is goed

Zou God dan de grote stad Ninevé niet ontzien? Zou de HEERE die 120.000 mensen niet behouden? Voor Jona is de boom meer waard dan de mensen in de stad Ninevé. God rekent anders. Deze 120.000 mensen weten weliswaar niet hoe ze God moeten dienen, maar als ze zich bekeren wil God hen behouden. En niet alleen hen, maar ook het vele vee dat in de stad aanwezig is. Ook de dieren tellen mee. Het is voor Jona een beschamende les. Voor slechte mensen biedt deze geschiedenis hoop. God is goed voor wie zich tot Hem wendt om genade.

Zie ook de vorige artikelen uit deze serie:
Jona op de vlucht voor God.
Jona bidt in de vis tot God.
Jona alsnog naar Ninevé.