Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Wat betekent Pasen?

Op Goede Vrijdag is Jezus gestorven aan het kruis op de heuvel Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. Dezelfde avond werd Hij begraven in een nieuw graf. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood definitief overwonnen. Dat vieren we met Pasen.

Welkom in de kerk

Op beide Paasdagen bent u van harte welkom in de kerk om met ons Pasen te vieren. De diensten beginnen op zondag om 09:30 en 18:00 en op maandag om 09:00.

Jezus is gestorven en begraven

Jezus Christus is de kruisdood gestorven. Dit is een historisch feit. Aan begin van de vrijdagavond, net voor sabbat (zaterdag), is Jezus door twee volgelingen begraven. Markus beschrijft hoe het graf eruit gezien heeft. In een rots uitgehouwen, met een steen voor de ingang. Zulke graven waren zeldzaam, daarin vergis je je niet. Het is op een plek die iedereen toen kon vinden: In de hof van Jozef.

Wat gebeurde er precies met Pasen?

In de vroege zondagmorgen rond zonsopkomst, gaan een aantal vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Ze hebben specerijen bij zich om het lichaam van Jezus te zalven. Die moeite hadden ze zich kunnen besparen. Jezus had toch gezegd dat Hij na drie dagen zou opstaan?!

Bij het graf wordt de wacht gehouden

De Joden waren bang dat de discipelen ‘s nachts zouden komen om Jezus’ lichaam te stelen. Daarom hebben ze bij Pilatus om schildwachten bij het graf gevraagd. Die houden voor de derde dag de wacht.

De reactie van de wachters

Er geschiedt een grote aardbeving. Een engel van God daalt uit de hemel neer. Hij gaat naar het graf, rolt de steen weg en gaat daarop zitten. Zijn plotselinge verschijning is als een bliksem. Zijn kleding is wit als sneeuw. De wachters verstijven van schrik. Ze worden doodbang.

De steen is al weg!

Ondertussen zijn de vrouwen onderweg naar het graf. Ze zijn bezorgd over de steen voor de opening van het graf. Wie verwijdert die voor hen? Als ze bij het graf aankomen, ontdekken ze dat hij al weggerold is.

Ontmoeting met de engelen

De vrouwen gaan het graf in, maar vinden Jezus’ lichaam niet. Wel ontmoeten ze twee engelen in helwitte kleding, die hen vragen: “Waarom zoekt u de Levende bij de doden? U hoeft niet te bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.”

Het graf is leeg

De Heere Jezus had het al voorzegt, maar Zijn volgelingen hadden het niet begrepen. Hij zou opstaan uit de dood. Daarom is het graf nu leeg.

De leugen van het Sanhedrin

De Joodse raad wil het volk laten geloven dat Jezus niet is opgestaan. Als Zijn lichaam inderdaad nog in het graf zou zijn dan zou dat voor hen makkelijk te bewijzen zijn. Nu het graf leeg is, kunnen ze dat niet bewijzen. Dat kan niet ontkend worden. Daarom verzinnen ze een verhaal. Jezus’ lichaam is door zijn discipelen gestolen. Het is een (onwaarschijnlijke) leugen.

Een ontmoeting met Jezus: Hij leeft!

Maria Magdalena is de eerste die de opgestane Jezus ontmoet. Zij is erg verdrietig. Door haar tranen heen herkent ze Hem eerst niet. De Heere Jezus bemoedigt haar en zegt het: “Vreest niet”.

Het ongeloof van de discipelen

De vrouwen keren terug om alles aan Jezus’ discipelen te vertellen. Ze zijn blij en hebben haast. Maar de discipelen kunnen het niet geloven. Totdat Jezus hen opzoekt. Het is ook bijna niet te geloven dat Jezus is opgestaan is uit de dood. Het is wonder!

Jezus leeft

Jezus verschijnt verschillende keren aan Zijn discipelen. Nu kunnen ze niet anders dan geloven dat Hij leeft. Ze weten het nu zeker. Op grond van de nauwkeurige beschrijvingen van deze oog -en oorgetuigen kunnen wij het ook zeker weten.

Verschijning aan meer dan 500 broeders

Later schrijft Paulus aan de gemeente te Korinthe dat de Heere Jezus verschenen is aan meer dan vijfhonderd broeders in één keer, voor Zijn hemelvaart. De lezers kunnen het nog navragen bij de meerderheid van hen, omdat zij nog in leven zijn. Het is onwaarschijnlijk dat Paulus dit durft te schrijven wanneer het helemaal niet waar zou zijn. Het kan niet anders: Jezus leeft.

Wat betekent de opstanding?

De opstanding van Jezus Christus heeft weergaloze gevolgen. Nu is er voor ons hoop voor de toekomst, die verder gaat dan de dood. We kunnen verlost worden van zonde en dood. Jezus is Overwinnaar, Hij is de Heere. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Met Zijn macht wekt Hij zondaren op tot een nieuw leven. Een leven waarin het slechte verdwijnt en plaatsmaakt voor het goede. Jezus’ opstanding is het bewijs dat ook alle gelovigen eens zullen opstaan uit de dood om dan eeuwig te leven tot eer van God.

Geloof jij dat Jezus opstond uit de dood?

Blaise Pascal bedacht deze ‘weddenschap’: Stel dat je je vergist door in God te geloven, dan verlies je niets. Stel dat je je vergist door niet in God te geloven, dan is de eeuwige pijn het resultaat. Waarom neem je niet de proef op de som? Volg Jezus op de weg die Hij aflegde, van de kribbe naar het kruis, tot aan Gods rechterhand en laat je overtuigen door Zijn woord en daad.

Meer weten? Lees ook Is het Evangelie uniek?
Bijbelcursus volgen?