Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Bijbelverhalen / Wat is de Goede Week?

Wat is de Goede Week?

De Goede Week is de week die aan Pasen vooraf gaat. De dagen in die week herinneren ons aan wat er 2000 jaar geleden gebeurde: het lijden en sterven van de Heere Jezus. De Goede Week loopt uit op Pasen: de opstanding van Jezus uit de dood. Het wordt ook wel de Stille Week genoemd omdat de gebeurtenissen van 2000 jaar geleden vragen om bezinning, in stilte.

Palmzondag

De Stille Week begint met Palmzondag. Op de zondag voor Pasen is Jezus als een Koning binnengehaald in Jeruzalem. Hij rijdt op een ezelsveulen. De Joden bewijzen hem koninklijke eer door hun kleren voor Hem op de weg te leggen. Ze nemen palmtakken in de handen en roepen Hem toe: Hosanna! Dat betekent: Verlos ons! Ze prijzen Hem als de Messias met de woorden: Zoon van David, gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere.

Later blijkt dat ze niet begrepen hebben op welke manier Jezus hen wil redden…

Witte Donderdag

Op donderdag houdt Jezus het laatste avondmaal met Zijn discipelen. Voordat de maaltijd begint wast Jezus hun voeten. Hij stelt Zich op als een slaaf om Zijn discipelen te dienen. Tijdens het avondmaal laat Jezus zien wat er met Hem zal gebeuren. Het breken van het brood laat zien dat Hij Zijn leven voor hen zal geven. Het vergieten van de wijn wijst heen naar het bloed dat het Hem kost om hen te redden.

Goede Vrijdag

In de nacht wordt Jezus voor de Joodse rechtbank gesleept. Ze veroordelen Hem omdat Hij zegt dat Hij de Messias is. Ze accepteren Hem niet en veroordelen Hem daarom. Pilatus van de Romeinse rechtbank verklaart dat Jezus onschuldig is, maar veroordeeld Hem toch tot de kruisdood. Aan het kruis sterft Hij in plaats van schuldige mensen. Hij neemt de schuld over van ieder die in Hem gelooft. Lees meer over de betekenis van Goede Vrijdag.

Stille Zaterdag

Aan het einde van de Goede Vrijdag wordt Jezus begraven in een nieuw graf. Hierdoor wordt duidelijk dat Hij echt gestorven is. De dood van de Zoon van God is nodig om verzoening tussen God en mens tot stand te brengen. Op stille zaterdag ligt Hij in het stille graf.

Pasen

Op zondagmorgen staat de Heere Jezus op uit de dood. God de Vader wekt Hem op. Jezus verschijnt aan Zijn discipelen. Hij is de Overwinnaar van de dood. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Jezus leeft en daarom is er hoop voor de toekomst. Lees meer over de betekenis van Pasen.

Meer weten? Lees ook Is het Evangelie uniek?
Bijbelcursus volgen?