Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
wat-is-de-zondeval

Wat is de zondeval?

De zondeval is de zwartste dag in de geschiedenis van de wereld. Op de dag van de zondeval is alles misgegaan. Sindsdien is er allerlei ellende in de wereld. In Genesis 3, in het begin van de Bijbel, lezen we wat er op die dag gebeurde. 

Alles was zeer goed

In het begin, toen God de hemel en de aarde maakte, was alles goed. Er was niets wat slecht was. De dood was er niet. Er was geen verdriet, geen ziekte en geen pijn. Alles was in harmonie met elkaar. Harmonie tussen de dieren onderling. De mens had ook een goede verhouding met God en Zijn schepping. God zei toen Hij alles gemaakt had: “Zie het is zeer goed.”

De taak van de mens

De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij woonden in de hof van Eden, het paradijs. Die hof moesten zij onderhouden. In de hof waren allerlei vruchtbomen. Alle vruchten waren even lekker. De mens mocht van God zoveel eten als hij wil. Dit was de situatie voor de zondeval.

Op de proef gesteld

God heeft de mens geschapen om Hem lief te hebben. Van alle bomen in de hof mag de mens eten, behalve van één boom in het midden van de hof. God stelt de mens hiermee op de proef. Als Adam God liefheeft, dan vertrouwt en gehoorzaamt hij Hem. Zal de mens God (uit liefde) gehoorzamen?

De consequenties van ongehoorzaamheid

De boom waarvan niet gegeten mag worden heeft een bijzondere naam. Het is de boom van de kennis van goed en kwaad. Eten van de verboden vrucht betekent dat de mens sterft. God heeft hem daarvoor gewaarschuwd.

God heeft de mens niet als een robot gemaakt. God wil dat de mens uit liefde gehoorzaam is. De mens was in staat om te kiezen: voor God of tegen God. Heeft de mens God vrijwillig lief?

Een pratende slang

Na verloop van tijd ziet Eva een slang. De duivel maakt gebruik van de slang. Via de slang spreekt de duivel tot Eva. De duivel zegt tegen Eva: ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft: “U mag niet eten van alle bomen in de hof?”’ De duivel maakt God verdacht, je hoort het al aan de toon waarop hij het vraagt: “Is het echt zo?” Ook liegt hij. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, met uitzondering van één.

Eva antwoordt dat ze wel mogen eten van de bomen uit de hof, behalve van die ene boom in het midden. Ze vertelt de slang dat het eten daarvan de dood tot gevolg heeft.

De slang liegt

De duivel zegt vervolgens tegen Eva dat ze niet zullen sterven als ze van die boom eten. De slang zet God als een leugenaar weg. God heeft wel degelijk gezegd dat ongehoorzaamheid uitloopt op de dood. De slang houdt hen voor dat hun ogen geopend zullen worden wanneer ze eten. Ze zullen dan als God zijn, kennend het goed en het kwaad.

De mens beproefd

Nu volgt de proef op de som. Wie vertrouwt de mens?
God zijn Schepper? Of de duivel die beweert dat God liegt?

Het gaat mis

Eva kijkt eens naar de verboden boom. De boom is een lust voor het oog. Ze ziet dat de vruchten erg goed zijn. Begerenswaardig, om verstandig door te worden. Ze neemt de vrucht en eet. Ze geeft ook wat aan haar man die erbij is. Ook Adam eet van de vrucht.

Wat betekent dit?

Adam en Eva eten toch van de verboden vrucht. Ze laten hiermee zien dat ze God niet geloven. Ze vertrouwen Hem niet, ze vertrouwen meer op de stem van de duivel. De eerste mensen zijn God ongehoorzaam en willen als God zijn. Ze willen zelf uitmaken wat goed en kwaad is.

De relatie met God is kapot

Dit heeft natuurlijk grote gevolgen. De relatie met God is nu stuk. Er is scheiding gekomen. Dat merken ze direct. Ze zien in dat ze naakt zijn en schamen zich voor elkaar. Ze bedekken zich met bladeren. Ze horen Gods stem en ze verstoppen zich in het struikgewas. Adam en Eva kunnen God niet meer onder ogen komen. Ze durven Hem niet meer te ontmoeten, terwijl de verhouding eerder nog zo goed was.

Het kwaad na de zondeval

De mens kent nu inderdaad ook het kwaad. Het ergste kwaad is dat de mens God niet meer  wil kennen. Daarnaast is er ook de dood, de rouw en het verdriet in de wereld gekomen. En alles wat je nog meer aan ellende kunt bedenken. Je komt het elke dag tegen. Het kwaad zit sindsdien in ons hart. De mens is gevallen uit de hoge positie van rechtvaardigheid in het ongeluk. Vanaf nu is hij geneigd om God en zijn naaste te haten. Dat is de zondeval. De mens beantwoordt niet meer aan het doel waarvoor hij gemaakt werd: God liefhebben en eren.

God zoekt de mens op

Toch maakt God er geen einde aan. Hij zoekt de mens op! Bijzonder is dat. God is dit niet verplicht. Hij had Adam en Eva ook direct kunnen laten sterven. Dat doet God niet, Hij zoekt de mens op. God roept Adam en zegt: “Waar ben je?” Met die vraag roept God ook jou! Waar ben je? Kom eens voor de dag. De Heere God is niet uit op je ondergang maar zoekt je behoud.

In een volgend Bijbelverhaal zullen we zien hoe deze geschiedenis verder gaat: Gods reactie op de zondeval.
Meer weten? Lees ook: Is het Evangelie uniek?
Bijbelcursus volgen?