Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Christelijke feestdagen

Je kunt pas echt feest vieren wanneer je weet waarom er iets te vieren is! Lees daarom de betekenis van de verschillende christelijke feestdagen.