Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Christelijk geloof

Christelijk geloof

Het christelijk geloof is uniek. De kernboodschap is dat God mensen redt. Dit doet Hij door Zijn Zoon Jezus Christus. Hiervoor wordt van de mens niets verwacht dan alleen het aanbod te aanvaarden, te geloven. Het is vertrouwen op Gods beloften. Alleen dan word je gered.

Het begin op aarde

God maakte hemel en aarde en ook de mens. De eerste mensen die God maakte waren Adam en Eva. Het doel van hun leven was dat zij God zouden eren. Alles was mooi en goed op aarde. Er was geen ellende, geen verdriet. God had alles goed gemaakt. Hij wilde de mens op de proef stellen. Zou de mens Hem vrijwillig willen dienen en gehoorzamen?

De val van de mens

De mens gehoorzaamde niet. Omdat Adam en Eva net als God wilden zijn, kwam een einde aan een mooie wereld. De ellende en de dood deden zijn intrede. Zij (en wij in hen) hebben het doel gemist waarvoor God hen (en ons) gemaakt had. God wil dat wij Zijn wet houden: dat is God liefhebben boven alles en onze naaste (medemens) als onszelf. Zoals wij geboren zijn willen en kunnen wij dat niet en daarom hebben wij straf verdiend. Die straf is dat we voor altijd verlaten worden en voor eeuwig onze eigen verdiende straf moeten dragen.

Vanaf de kant van de mens is het onmogelijk om de breuk tussen God en mens te herstellen. Verzoening lijkt uitgesloten.

God maakt een nieuw begin

Maar God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom heeft Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus gestuurd. Om in de plaats van degenen die in Hem geloven de schuld af te betalen, door Zijn dood aan het kruis. De Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort en op de aarde gekomen om nieuw leven in ons hart te werken.

Als dat gebeurt, is het leven van de gelovige niet langer zinloos. Hij zal proberen zo te leven dat God weer wordt geëerd! Op aarde zal dit nog gebrekkig zijn, maar in de hemel volmaakt.

Dit alles staat in de Bijbel, de Boodschap van God aan de mensen. Een hele korte samenvatting daarvan staat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Lees ook Is het Evangelie uniek?

Meer weten?

Volg de Bijbelcursus

of lees een Bijbelverhaal.