Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Christelijk geloof / Apostolische geloofsbelijdenis

Apostolische geloofsbelijdenis

Een korte samenvatting van het christelijk geloof kan je lezen in de apostolische geloofsbelijdenis. Deze belijdenis stamt uit de eerste eeuwen na Christus en wordt door alle christenen op aarde onderschreven. Deze belijdenis wordt tijdens de avonddienst uitgesproken.

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
  Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. Op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het lichaam;
 12. en een eeuwig leven.
  Amen

Meer weten?

Volg de Bijbelcursus

Of neem contact met ons op.