Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Christelijk geloof / Is het Evangelie uniek?

Is het Evangelie uniek?

Het Evangelie betekent goed nieuws. Het is een blijde boodschap.  Er is op de hele aarde niets beters te horen of te lezen dan het Evangelie. Maar het Evangelie is niet voor goede mensen… 

Wat zijn goede mensen?

Mensen die echt goed zijn, zijn niet egoïstisch. Niet op zichzelf gericht, maar op God en de medemens. Zij hebben God lief met hun hele hart, dienen Hem met alle krachten. Er is dan evenveel liefde voor de medemens als voor jezelf.

Goede mensen hebben nog nooit één slechte gedachte over iemand anders gehad. Nooit hadden zij een verkeerd verlangen. Goede mensen hebben altijd en overal het goede gedaan. In hun daden, woorden en gedachten. De Bijbel zegt duidelijk dat er geen goede mensen zijn. Er is niemand meer op aarde die altijd en overal het goede doet.

Goed nieuws voor slechte mensen

Als er niemand is die altijd het goede doet, dan moet de conclusie wel zijn dat alle mensen slecht zijn. Uit het hart van de mens komen gedachten voort die niet gericht zijn op God of de medemens. Niemand uitgezonderd. Ook kerkmensen zijn niet beter. Maar juist voor slechte mensen is het Evangelie. Voor hen is er geweldig goed nieuws:

De blijde boodschap

Omdat alle mensen slecht zijn loopt het ook met iedereen slecht af. Er is niemand die aan de dood ontkomt. Na de dood volgt het rechtvaardige vonnis van God. Iedereen wie dan niet altijd en overal het goede gedaan heeft ontvangt een eeuwige straf. Het blijde nieuws is dat je daaraan kunt ontkomen.

De verlossing

Er is één mogelijkheid om gered te worden. Er is één weg waardoor de relatie met God wordt hersteld. Dat is via Jezus Christus, de Zoon van God. Hij werd mens om mensen te redden. Hij kwam om de plaats in te nemen van iedereen die in Hem gelooft. Daarom onderging Hij die straf, Hij stierf aan het kruis. Hij werd onschuldig, ter dood gebracht. Iedereen die in Hem gelooft ontvangt vrijspraak.

Hoe word je gered?

Door te geloven in Jezus Christus, wordt je gered. Dan wordt je zalig zegt de Bijbel, dat is voor eeuwig uiterst gelukkig. Jezus stierf, maar stond op uit de dood. Hij ging als Overwinnaar de hemel in (hemelvaart). Hij zond Zijn Heilige Geest. Die Geest zorgt ervoor dat je gaat geloven. Tijdens een kerkdienst of tijdens het lezen van de Bijbel. Volg daarom bijvoorbeeld de Bijbelcursus.

Uniek?

Het Evangelie van Jezus Christus is inderdaad uniek. God komt om de mens te redden. Daar hoeft de mens zelf niets voor te doen. Bij andere godsdiensten moet je de schouders eronder zetten. Bij het christelijk geloof niet. Dat is daarom niet door een mens bedacht. Door het geloof ontvang je de zaligheid (het echte, altijd blijvende geluk). Dat is helemaal genade, dat wil zeggen onverdiend.

En de geboden dan?

God zorgt er vervolgens vanzelf voor dat je Zijn wil gaat doen. Hij verandert mensen, zodat ze steeds meer leren om het goede te doen.

Meer weten?

Volg de Bijbelcursus

Of neem contact met ons op.