Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Wat betekent Hemelvaartsdag?

Op Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus is opgevaren naar de hemel. Veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood (Pasen) is Hij teruggekeerd naar Zijn Vader in de hemel.

Welkom in de kerk

Op Hemelvaartsdag bent u van harte welkom in de kerk, de dienst begint om 9:00 uur.

Jezus is gestorven, begraven en opgestaan

Op Goede Vrijdag is Jezus gekruisigd. Zijn sterven is het offer waardoor mensen verlost kunnen worden van de dood. Op de derde dag is Jezus opgestaan van de dood (Pasen). Hij heeft overwonnen en leeft eeuwig. Nu is er hoop voor de toekomst.

Na Zijn opstanding verscheen Jezus verschillende keren aan Zijn volgelingen. Zij hebben Hem met hun eigen ogen kunnen zien en met hun handen kunnen aanraken. De verslagen daarvan lees je in het Nieuwe Testament.

Wat gebeurde er precies op Hemelvaartsdag?

De Heere Jezus is voor een laatste keer aan Zijn discipelen verschenen. Hij legt hen uit waarom Hij moest lijden, sterven en opstaan. Lang geleden hadden verschillende profeten dit voorzegt. Jezus neemt Zijn discipelen mee naar de Olijfberg, net buiten Jeruzalem.

De Heilige Geest belooft

Daar spreekt Hij de laatste woorden uit voordat Hij naar de hemel gaat. De Heere Jezus belooft de Heilige Geest te zenden. Op Hem moeten de discipelen wachten. Van Hem zullen de discipelen kracht ontvangen om van Jezus Christus te getuigen, tot aan het einde van de wereld.

Jezus zegent Zijn discipelen

De Heere Jezus heft Zijn handen op en zegent Zijn discipelen. Terwijl Hij hen zegent, wordt Hij opgenomen in de hemel. De discipelen staren Hem na, totdat een wolk Jezus aan hun gezicht onttrekt.

Wat is de betekenis hiervan?

Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag met een rijke inhoud. De hemelvaart van de Heere Jezus betekent onder andere:

 1. De Zoon is in ere hersteld
  Jezus is de Zoon van God. Hij was altijd dichtbij God Zijn Vader. Hij was bekleed met heerlijkheid. Hij verliet die plaats en kwam naar deze aarde om verloren mensen te redden. Hij heeft Zijn werk volbracht. Met Zijn hemelvaart treedt Hij opnieuw de hemel binnen. Daar ontvangt Hij lof, eer en aanbidding. Hij wordt geprezen om wat Hij heeft gedaan en krijgt een ereplaats aan de rechterhand van de Vader. Hemelvaart is een dag vol vreugde voor de Zoon.
 1. Hij zendt Zijn Geest
  Jezus is wel naar de hemel gegaan, maar Hij laat Zijn kerk niet alleen. Het is nuttig voor Zijn volgelingen dat Hij weggaat. Zo kan Hij de Heilige Geest naar deze aarde sturen. Door Zijn Geest kunnen mensen in Gods heil kunnen delen. Ze worden op God gericht.
 1. Hij bidt voor de gelovigen
  In de hemel is Jezus de biddende Hogepriester. Hij leeft daar altijd om voor Zijn volk te bidden. Hij pleit daar bij Zijn Vader voor Zijn kinderen, ook wanneer ze in de zonde struikelen. Hij pleit op grond van Zijn eigen werk.
 1. Jezus maakt plaatsen gereed
  In het huis van God de Vader zijn vele woningen. Daar maakt Hij plaatsen gereed om eens al de Zijnen te ontvangen. Zij zullen zeker komen waar Hij nu al is.

Hij komt!

De Heere Jezus komt terug. Hij is al onderweg. Hij komt, zoals Hij is heengegaan. Jezus komt op de wolken, iedereen zal Hem dan zien. Wanneer Hij terugkomt zal Hij de levenden en de doden oordelen. Iedereen die in Hem gelooft ontvangt vrijspraak en is welkom bij God. Dan breekt een nieuwe toekomst aan. Wie niet in Hem geloofd, wordt door Hem tot de eeuwige dood veroordeeld. Het kwaad in Gods schepping zal dan definitief ten onder gaan.

Meer weten? Lees ook Is het Evangelie uniek?
Bijbelcursus volgen?