Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Christelijke feestdagen / Wat is de betekenis van Kerst?

Wat is de betekenis van Kerst?

Bij het Kerstfeest gaat het niet om het lekkerste eten, rond een versierde dennenboom. Bij Kerst gaat het over wat God gedaan heeft. God maakt met Kerst een nieuw begin. 

Jezus wordt geboren

Bij het kerstfeest staat de geboorte van Jezus centraal. Hij werd ongeveer 2000 jaar geleden in Bethlehem geboren. Zijn geboorte is misschien wel het belangrijkste moment in de geschiedenis. Daarom telt onze jaartelling vanaf Zijn geboorte (na Christus).

Een bijzondere geboorte

De geboorte van Jezus is anders dan die van alle andere mensen. Jezus is geboren uit een maagd, zonder het zaad van een man. Dat moest zo gebeuren zodat Hij niet besmet zou zijn met het slechte van de mens. Het was eeuwen geleden al voorzegd dat het zou gebeuren. Hij is het Goddelijk Zaad.

God is mens geworden

Al voordat Hij geboren werd was Hij de Zoon van God. De Zoon van God is mens geworden. Jezus is God. Hij was in de hemel, een plaats van heerlijkheid. Dat liet Hij achter. Hij daalde af in deze wereld met al haar ellende en nood. Hij werd echt mens en kan daarom ook zo goed met ons meevoelen.

Hij kwam om te redden

De Zoon van God kreeg de Naam Jezus. God wil dat Hij zo genoemd wordt. Die Naam betekent: De HEERE redt. Daarvoor kwam Jezus op aarde. Hij is gekomen om mensen te redden. Dat is de betekenis van Kerst. Hij was rijk maar werd arm opdat door Zijn armoede mensen rijk zouden worden. Dat betekent onder andere dat de schuld die bij God open staat door Hem wordt voldaan!

Hij was niet welkom

Hoewel er niemand was met betere bedoelingen dan Hij, was Hij toch niet welkom. Daarom was er bij zijn geboorte geen wieg, maar een kribbe (voerbak). Er was geen plaats voor Hem in de herberg, geen plaats voor Hem op aarde. Johannes Calvijn zegt het heel mooi: “Christus werd iedere plaats op aarde geweigerd, zodat er voor ons een plek in de hemel zou zijn.”

Hij kwam voor jou

Om gered te worden hoef je zelf niets te doen. Door een daad van de Redder wordt je gered. Dat is mogelijk doordat God Zelf een nieuw begin maakt en mens is geworden. Hij kwam voor jou, wie je ook bent. Hij wil je vrede geven in je hart. Vertrouw je leven maar aan Hem toe, dan ben je veilig wat er ook gebeurt.

Maar als je Hem laat staan en niets in Hem ziet, wordt je niet gered. De redding gaat voorbij aan hen die geen interesse hebben en de schouders ophalen.

Wat is jouw reactie?

Kom je en aanbidt je de geboren Koning?
Meer weten? Lees ook: Jezus zegt: Ik ben het Licht der wereld