Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Wat betekent Pinksteren?

Op het Pinksterfeest werd de Heilige Geest door Gods Zoon uitgestort. De Heilige Geest overtuigt mensen van hun zonde en schenkt hen de vergeving door de Heere Jezus.

Welkom in de kerk

Op beide Pinksterdagen bent u van harte welkom in de kerk om met ons Pinksteren te vieren. De diensten beginnen op zondag om 09:30 en 18:00 en op maandag om 09:00 uur.

De belofte aangekondigd

Vlak voor Zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus opnieuw beloofd dat de Heilige Geest zou komen. De Vader heeft Zijn Geest aan Zijn Zoon beloofd wanneer Hij door Hem in de hemel opgenomen is. De discipelen moesten vol verwachting uitzien naar de vervulling van die belofte. Omdat de Heilige Geest in Jeruzalem zou komen moesten ze Hem daar verwachten.

Wat gebeurde er precies met Pinksteren?

De discipelen zijn eensgezind bij elkaar als het Pinksterfeest aanbreekt. Ze zijn met ongeveer 120 personen bij elkaar. Op het Pinksterfeest komt de Heilige Geest. Zijn komst gaat vergezeld met een aantal bijzondere tekenen. Ze horen het geluid van de wind, zien vlammen als van vuur en spreken in vreemde talen.

Het geluid van een geweldige wind

In het huis en de directe omgeving is het geluid van een orkaan te horen, maar het stormt niet. Het laat iets zien van hoe de Heilige Geest werkt. De wind kan je niet zien, wel de gevolgen. De wind kan je wel horen en ervaren. Zo werkt ook de Heilige Geest. Hij werkt met onweerstaanbare kracht, maar hoe Hij werkt is onzichtbaar. Hij laat mensen het Evangelie horen en overtuigt hen om het ook te geloven.

Tongen als van vuur

Op de discipelen zijn op de Pinksterdag tongen ‘als van’ vuur te zien. Het zijn geen echte vlammen, het is opnieuw een teken van hoe de Heilige Geest werkt.

  • Vuur zuivert. Het verbrandt vuil. Zo werkt de Heilige Geest ook. Hij overtuigt van zonde. Hij laat onze vuilheid zien en reinigt ons.
  • Vuur verwarmt. De Heilige Geest zet harten in vuur en vlam om God lief te hebben en Hem vol overgave te dienen.

Vreemde talen

Het derde bijzondere teken is dat de eenvoudige discipelen in vreemde talen spreken. Daar hebben zij niet voor geleerd. Vervuld met de Heilige Geest spreken ze zo. Op het Pinksterfeest zijn veel pelgrims uit allerlei streken naar Jeruzalem gereisd. Zij horen nu het Evangelie in hun eigen taal. De discipelen verkondigen Gods grote daden. Niet alleen Israël, maar ook andere volken mogen delen in Gods heil.

De Heilige Geest is onmisbaar

Zonder de Heilige Geest ken je God niet. Dan zie je niet dat je verloren bent en gaat. Je kent de Heere Jezus niet persoonlijk met je hart. Je hecht geen waarde aan Gods aanbod van Zijn genade. De Heilige Geest leert je dat je zonder God niet verder kunt leven. Hij wil je hart en leven reinigen en vernieuwen zodat je wil leven volgens Zijn wil. 

Heb je de Heilige Geest nodig?

Hij is er. Zijn kracht en wil zijn onveranderd. Jij kunt niet over Hem beschikken. Hij is de Geest van God. De discipelen moesten Hem biddend verwachten. De Vader belooft Hem je te geven wanneer je om Hem bidt. En Hij doet niets liever dan dat.

Hij werkt ook vandaag

Het Koninkrijk van God wordt steeds groter, nooit kleiner. Rusteloos is de Heilige Geest bezig om mensen in te winnen voor het heil in Christus. Hij zoekt ook jou. Keer je dan niet van Hem af, dan kom je om. Stribbel niet tegen, maar wend je naar Hem toe en je wordt behouden.

Meer weten? Lees ook Is het Evangelie uniek?
Bijbelcursus volgen?