Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Een kerkdienst

Wekelijks komen er wereldwijd miljoenen mensen in een kerkdienst samen. Mooi om mee te maken. Maar als je nog nooit een kerkdienst hebt meegemaakt kan het wel wat onwennig zijn. Toch hopen we je dat jij je snel thuis voelt. Daarom leggen we graag uit wat er allemaal gebeurt.

Wat is een kerkdienst?

De kerkdienst is een samenkomst van ‘kerkmensen’. Dit zijn meestal de leden van een kerk, maar ook kennissen en belangstellenden zijn altijd welkom. In een kerkdienst komt de gemeente samen om naar het Woord van God te luisteren. Om samen te bidden, te zingen en ons geloof te belijden.

God is aanwezig

Wij geloven dat God Zelf in de kerkdienst aanwezig is, ook al zien wij Hem niet. De Heere Jezus Zelf heeft dat belooft: “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”. God spreekt tijdens de kerkdienst. Hiervoor gebruikt Hij mensen. Als de dominee het Woord van God verkondigt kun je daarin de stem van God horen.

Een kerkdienst bijwonen?

Je bent van harte welkom om een keer een kerkdienst mee te maken. Je kunt je daarvoor ook aanmelden onderaan deze pagina. Dan zorgen we dat er koffie klaar staat om nog wat na te praten. Dan kan je ook direct je vragen kwijt. Je mag natuurlijk ook altijd zonder aanmelden kerkdienst bijwonen, wees welkom!

Hoe laat begint het?

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. De morgendienst begint om 09:30 uur en de middagdienst om 17:00 uur. De kerk kan je vinden op Kerkbuurt 72, te Sliedrecht. Zie ook bereikbaarheid Beth-El kerk.

De liturgie, wat gebeurt er allemaal?

De liturgie is de opbouw van een kerkdienst. Voorin de kerk staan op borden de psalmen en gezangen die tijdens de kerkdienst worden gezongen. Op de borden staan de Bijbelgedeelten (afgekort) die aan de orde komen. Deze worden uitgelegd tijdens de preek, die de dominee heeft voorbereid. De kerkdienst verloopt volgens de deze volgorde.

De sfeer is eerbiedig

Iedereen mag komen zoals hij is. Maar een houding  van eerbied en respect is wel belangrijk, omdat de heilige God in de kerkdienst naar mensen toekomt. Daarom is de sfeer eerbiedig.  De boodschap van God is een blijde boodschap over redding door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Tijdens de erediensten dragen vrouwen en meisjes een hoed of baret.
Na de kerkdienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten.