Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Hilma van Heteren

In gesprek met Hilma van Heteren

Wil je jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Hilma van Heteren-Keesmaat, 47 jaar en ben ruim 26 jaar gelukkig getrouwd met Hendrik-Jan van Heteren. Samen hebben we 4 kinderen mogen krijgen, 1 zoon en 3 dochters. Eén dochter is al getrouwd en de anderen hebben verkering. Als we allemaal bij elkaar zijn, zijn we met 10 personen. Een gezellige club dus.

Ik ben fulltime huismoeder en werk er nog een paar uur per week bij als interieurverzorgster. Ook doe ik thuis wat administratie voor het bedrijf van mijn man.

Waarom ga je naar de kerk?

Ik ga iedere zondag 2 keer naar de kerk, omdat ik het fijn vind om met de gemeente bij elkaar te komen, met elkaar te zingen, te bidden en vooral om Gods woord uitgelegd te krijgen. Het is ook mooi om zo de zondag als rustdag te besteden in dienst van de Heere. Hij roept ons ook op in de Bijbel om de onderlinge samenkomsten niet na te laten.

Hoe beleef je een kerkdienst?

Het is heerlijk om met de gemeente naar de preek te luisteren, de psalmen te zingen, om met elkaar te bidden en zo de gemeenschap met elkaar te ervaren. De gemeenteleden die ziek zijn of in de rouw zijn, worden dan in het gemeenschappelijk gebed aan God opgedragen, maar ook blijde dingen worden genoemd en daar danken we de Heere met elkaar voor. Zo kunnen we met elkaar meeleven.

Wie is God voor jou?

God is voor mij mijn enige Houvast in de onzekerheid van dit aardse leven. Bij Hem kan ik altijd terecht met mijn zorgen en vragen, maar ook met de blijde dingen om Hem daarvoor te danken. Bovenal is Hij mijn Redder. Door het geloof in Hem mag ik weten verlost te zijn van mijn zonden en mag ik uitzicht hebben op het eeuwige leven.

Hoe ben je in de Beth-El kerk terecht gekomen?

Als kleine baby ben ik gedoopt in de Beth-El kerk. Vanaf mijn geboorte mag ik dus al bij deze gemeente horen en voel ik me er thuis. In deze gemeente heb ik ook mijn man leren kennen en we hebben dan ook in deze gemeente de trouwbelofte afgelegd. Samen hebben we er belijdenis gedaan van ons geloof en hebben we er onze 4 kinderen laten dopen. Inmiddels heeft één dochter ook belijdenis afgelegd van haar geloof. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Wat betekent de gemeente voor jou?

De gemeente is voor mij een veilige haven. Ondanks dat het een grote gemeente is, is er onderlinge verbondenheid met elkaar. Er worden over en weer kaarten gestuurd bij blijde of verdrietige gebeurtenissen en er is gebed voor elkaar. Ook proberen gemeenteleden elkaar op een praktische wijze bij te staan. Zelf bezoek ik via ‘in contact’ binnen onze gemeente een paar alleenstaande bejaarden om ze wat aandacht en gezelligheid te geven.

Zo heeft God het ook bedoeld. Hij wil dat we zorg dragen voor elkaar en we proberen dat binnen de gemeente gestalte te geven, maar ook naar mensen toe buiten te gemeente. Bij God is er geen aanzien van de persoon en zo hoort het ook bij ons te zijn. Hierbij denk ik aan de tekst uit Galaten 6:2 Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.