Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

In gesprek met mevrouw van der Linden – Wisse

Wilt u zich kort voorstellen?

Ik ben mevrouw van der Linden, 92 jaar oud en woon in Sliedrecht.

Waar komt u vandaan?

Ik ben geboren in een klein dorpje genaamd Rilland in Zeeland. Ik had drie zussen waarvan er nu nog twee leven. Vroeger zaten we in de gereformeerde gemeente. Mijn vader zat daar in de kerkenraad.

U heeft al heel wat meegemaakt…

Ja, In 1946 ben ik getrouwd met Rien Murre en woonden we eerst bij mijn ouders in. Daarna kregen we zelf een huisje. Daar hebben we onze eerste 3 dochters gekregen. We werkten in de landbouw en hebben later een nieuw huis laten bouwen. In 1953 hebben wij de watersnood ramp meegemaakt. Het water stond aan de bovenste tree van de trap. Wij zijn vanuit het boven raam door een wonderlijke manier gered met een bootje. Dit was echt een wonder!

Na de watersnood is het huis verder afgemaakt en zijn we er gaan wonen. Hier zijn onze jongste 2 dochters geboren. Mijn man zat ook in de kerkenraad, we kregen vaak een dominee te logeren, die kwam prediken. Toen moesten we verhuizen omdat het Schelde-Rijnkanaal hier aangelegd ging worden.

In 1966 kregen we land aangeboden in de flevopolder van de overheid. Dit gebied is drooggelegd en was nieuw land. We gingen naar de kerk in Kampen. Dit was een heel eind van huis. Later is er een kerk gekomen en is het hele kerkelijk leven op gang gekomen.

Hoe bent u in Sliedrecht terecht gekomen?

Toen mijn man 57 jaar oud was is hij plotseling overleden. Ik ben toen verhuisd naar Emmeloord. Mijn kinderen wonen nog steeds in de Flevopolder. Later heb ik Bas van der Linden ontmoet en toen ik 64 jaar oud was ben ik met hem getrouwd. Ik ben toen naar Sliedrecht verhuisd. Mijn man zat in de Beth-El kerk, in die tijd predikte dominee Tanis.

Mijn man is ziek geworden en in 2007 overleden. Hierdoor ben ik nu 10 jaar alleen. Tegenwoordig luister ik naar de kerktelefoon. Gelukkig heb ik veel aan de betrokkenheid van de leden van de kerk. Ik krijg met regelmaat bezoek.

Wie is God voor u?

Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en heb de Heere veel nodig gehad. Ik ben Hem dankbaar voor alles wat ik heb gekregen, mijn kinderen, familie, kennissen, huis, eten etc. Ik ervaar dat de Heere voor mij zorgt. Zijn Goedertierenheid is groot!