Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Gemeenteleden / In gesprek met Nicoline

In gesprek met Nicoline

Wil je jezelf kort voorstellen?

Ik ben Nicoline, geboren en opgegroeid in Sliedrecht. Ik ben getrouwd, wij hebben geen kinderen gekregen maar wel al ruim 4 jaar een pleegkindje in huis. Verder ben ik gastouder.

Waarom ga je naar de kerk?

Ik vind het heerlijk om tijdens de diensten weer nieuwe dingen te horen over God en de Bijbel. Ook het zingen met de hele gemeente vind ik altijd erg fijn. De kerk is het ‘huis van God’, de plek waar God tot Zijn gemeente spreekt. Een voorrecht om daar elke zondag te mogen luisteren naar Zijn stem.

Hoe beleef je een kerkdienst?

Dat is elke week anders, soms ook net hoe je voelt. Maar meestal is het heel fijn om als gemeente samen te komen. Met elkaar bidden en danken, zingen en luisteren naar Gods woord vind ik heel fijn! Als je verdrietig bent vind je er troost, als je blij bent kun je je heel dankbaar voelen tijdens de dienst. En als je ziek bent wordt er voor je gebeden, dat is heel fijn.

Wie is God voor jou?

God is voor mij heel belangrijk, Hij is het die Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd om te betalen voor onze zonden. Dat is zo bijzonder! Telkens opnieuw kan ik mij daarover verwonderen. Ook de manier waarop God Zich openbaart in de Bijbel is zo mooi, je komt niet uitgeleerd en uitgelezen…
In de natuur zien we ook Gods hand, zo mooi hoe alles om ons heen is gemaakt, hoe de seizoenen afwisselen en alles groeit en bloeit. Dat kan alleen door de Levende God gedaan zijn!

Hoe ben je in de Beth-El kerk terecht gekomen?

Al van jongs af aan ging ik met mijn ouders naar de Beth-Elkerk, ook ben ik er gedoopt als baby.

Wat betekent de gemeente voor jou?

De gemeente is voor mij heel belangrijk. Ik voel me er thuis. Ik vind het fijn om te helpen bij verschillende activiteiten zoals het kinderkoor en de kinderclub waar we met de kinderen nadenken over de Bijbel en gezellig knutselen. Als gemeente zorg je ook voor elkaar. Als dat nodig is help je elkaar en voor mensen die het moeilijk hebben kunnen we met elkaar bidden.