Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

In gesprek met Pieter

Wil je jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Pieter. Samen met mijn vrouw Lizette en onze kinderen Elles (2011) en Sietze (2015) woon ik in Sliedrecht. Ik werk als HR-adviseur bij een groot internationaal bedrijf, waar ik verantwoordelijk ben voor onder andere het werven en selecteren van personeel, verzuimbegeleiding, opleiding & training. Een prachtige baan waarin ik elke dag mag werken met en voor mensen. Naast mijn gezin heb ik diverse hobby’s, en is muziek een belangrijk onderdeel van mijn leven.

Waarom ga je naar de kerk?

De kerk is voor mij een plaats waar ik kan samenkomen met andere gelovigen, een plek van elkaar ontmoeten, zingen en bidden. Op deze plaats kom ik even los van alles wat 24 uur per dag mijn aandacht vraagt. In plaats van het me richten op de dingen van dit leven, mag ik stil worden voor God en luisteren naar wat Hij door woord, gebed, muziek en zang tot me te zeggen heeft.

Hoe beleef je een kerkdienst?

Als een oase in het jachtige van dit leven, een moment van rust in alle onrust. Telkens opnieuw wil God mij ervan doordringen dat het evangelie een blijde boodschap is voor mensen die vanuit zichzelf niet op Hem zitten te wachten. Gods woorden en gedachten zijn zoveel hoger dan de onze, wat Hij te zeggen heeft landt dan ook niet vanzelfsprekend in ons hart. Daarom heb ik de kerkdienst nodig, om mijn leven in Gods perspectief te zetten en zien.

Wie is God voor jou?

God is voor mij de Almachtige, hoog verheven maar ook verrassend nabij. Hij is de Bron van alles wat leeft en beweegt: mijn Schepper, die deze wereld heeft gemaakt en zonder wie ik geen stap zetten kan en wil. Dat is echter maar 1 kant van het verhaal. God zond het liefste wat Hij had, Zijn enige Zoon, als betaling, als een offer voor de zonde. Dankzij het offer van Jezus Christus is er hoop: Ieder die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar vindt vergeving van zijn zonden en eeuwig leven. Door Christus, die ik door genade mijn Redder en Heiland mag noemen, is mijn leven vol van Zijn vrede en mag ik God kennen als mijn hemelse Vader. Alleen een leven met God geeft een vreugde die je nergens anders in dit leven vinden kunt!

Hoe ben je in de Beth-El kerk terecht gekomen?

Ik ben in de Beth-El kerk gedoopt en ben er opgegroeid. Van Lizette, die ik ontmoet heb tijdens de catechisatie, geldt hetzelfde. We zijn in deze gemeente getrouwd en onze kinderen zijn er gedoopt. Dat maakt dat wij geloven dat God ons op deze plaats heeft gebracht en in deze gemeente een plaats heeft gegeven.

Wat betekent de gemeente voor jou?

In de gemeente ontmoet ik mensen die hetzelfde verlangen delen: Wandelen met God en leven tot Zijn eer. Hen mag ik kennen als mijn broers en zussen, verbonden in de Heere Jezus. Maar ‘de gemeente’ is voor mij ook een breder begrip: Als christenen draag je elkaars lasten, deel je elkaars vreugde en verdriet, ben je er voor elkaar en verlang je ernaar dat ook anderen de vreugde kennen van een leven met God.