Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

In gesprek met Adrie

Wil je jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Adrie Romijn, 22 jaar. Mijn ouders varen op een binnenvaartschip, daarom woon ik met mijn jongere broer in het huis van mijn ouders. Zelf studeer ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waarom ga je naar de kerk?

Van maandag tot zaterdag heb ik het altijd druk met mijn studie en 101 andere zaken. Gelukkig beginnen we elke week met de zondag. Op deze rustdag hoeven we niets. En elke zondag mag ik naar de kerk. Een van de belangrijkste redenen voor mij om naar de kerk te gaan is om uitleg bij de Bijbel te horen, de preek.

Hoe beleef je een kerkdienst?

Het grootste gedeelte van de kerkdienst bestaat uit de preek, waarin de Bijbel wordt uitgelegd. In de preek worden altijd zaken genoemd die ik wil onthouden, die schrijf ik dan op. Zo kan ik er later nog eens over nadenken. Verder is het altijd fijn om samen met de andere gemeenteleden te bidden en te zingen tot eer van God.

Wie is God voor jou?

God is Degene die mij geschapen heeft en nog steeds voor mij zorgt. Hij leidt mijn leven. Ook als er tegenslagen zijn in mijn leven kan ik bij Hem terecht. Daarom wil leven tot eer van Hem.

Hoe ben je in de Beth-El kerk terecht gekomen?

Al mijn hele leven ben ik lid van de Beth-El kerk. Omdat mijn ouders varen waren wij vroeger niet vaak op zondag in Sliedrecht. Dat betekende dat wij door heel Nederland heen kerken bezochten. Als dat niet kon of kan luisteren we aan boord naar een kerkdienst. Tegenwoordig kunnen we live meeluisteren met de Beth-El. Vroeger luisterden we naar een eerder opgenomen kerkdienst op een CD of op een cassettebandje. Nu ik in Sliedrecht woon was het voor mij een logische keuze om zelf ook naar de Beth-El kerk te gaan.

Wat betekent de gemeente voor jou?

De gemeente is meer dan een groep mensen die op zondag bij elkaar komt. Ook doordeweeks zijn er allemaal activiteiten om elkaar te ontmoeten. Zo ga ik naar een bijbelstudievereniging, waar we als jongeren van de gemeente elkaar ontmoeten en samen nadenken over ons geloof.