Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar
Home / Gemeenteleden / In gesprek met Wim

In gesprek met Wim

Wil je jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Wim Schagen ik ben 66 jaar geboren en getogen in Sliedrecht.

Samen met mijn vrouw Teuntje wonen wij al ruim 30 jaar aan de Grevelingenlaan ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest en ik ga al mijn hele leven naar de Beth-El kerk.

In 1997 is bij mij de ziekte MS geconstateerd, ik heb gelukkig de milde vorm en mag nog redelijk mobiel zijn, maar in 2010 ben ik gestopt met werken en zit ik thuis, gelukkig heb ik een brede belangstelling, heb alle tijd om Bijbelstudie te doen en genieten we van onze kleinkinderen, daarnaast beheer ik de agenda van de Beth-El kerk, en worden door mij de diensten  geknipt en op de website gezet.

Waarom ga je naar de kerk?

God heeft ons de rustdag gegeven, om te rusten van onze doordeweekse werkzaamheden en om die dag te besteden in Zijn dienst.

Sinds een aantal jaren kom ik niet meer in de kerk, omdat ik vanwege mijn ziekte moeite heb om stil te zitten en ik thuis tijdens het luisteren mijn benen af en toe kan strekken, het is een zegen dat ik met behulp van de moderne communicatiemiddelen thuis kan luisteren.

Hoe beleef je een kerkdienst?

Ik mag dan wel niet meer in de kerk komen, maar ik mag toch elke zondag weer uitkijken om het Woord te horen, en met de bede Heere mag er vandaag ook voor mij iets bij zijn?

Daarom is het ook zo belangrijk om onze gemeente en de dienaren doordeweeks op te dragen in het gebed, want hoeveel mensen zijn er niet op deze wereld die deze mogelijkheid niet hebben omdat ze worden vervolgd!

Wie is God voor jou?

God is mijn Vader, Hij bestuurt mijn leven, eerst  probeerde ik altijd alles zelf te regelen, dat is niet verkeerd, maar in mijn leven is alles zo anders gelopen dan ik had gedacht, en ben ik in gaan zien dat God mijn leven leidt, en Hij tot hiertoe alles nog wonderlijk wel heeft willen maken.

Hoe ben je in de Beth-El kerk terecht gekomen?

Mijn ouders gingen al naar de Beth-El kerk daar ben ik gedoopt en heb ik belijdenis gedaan.

Wat betekent de gemeente voor jou?

Er mag verbondenheid zijn met elkaar dat mogen we merken bij blijde en droevige gebeurtenissen er is gebed voor elkaar en dat hebben we zo nodig, vooral voor onze jongeren zij groeien op in een maatschappij die van God en gebod niets meer wil weten, daarom is het zo goed dat er voor onze jeugd zoveel activiteit is in onze gemeente, ze mogen naar een Reformatorisch school gaan om zo weerbaar gemaakt te worden voor de maatschappij.