Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

In gesprek met Léon

Wil je jezelf kort voorstellen?

Mijn naam is Leon, 32 jaar, getrouwd met Maria, vader van 2 dochters en 1 zoon en werkzaam in de Civiele Techniek. Ik ben geboren in Monster (Westland). Na ons trouwen zijn wij in Sliedrecht komen wonen. Inmiddels woon ik al bijna 10 jaar in Sliedrecht.

Waarom ga je naar de kerk?

Zondags is voor mij een rustdag. Naast een rustdag om bij te komen van een drukke (werk)week is het vooral een bezinningsdag en een dag om naar de kerk te gaan. Ik ga met plezier naar de kerk. De kerk is een plek waar ik samenkom met andere christenen om God te dienen en naar Zijn Woord te luisteren. In de kerk verlang ik Gods Woord te horen.

Hoe beleef je een kerkdienst?

Een kerkdienst is een samenzijn met verschillende mensen die rond Gods Woord gemeente zijn. Mensen die om je geven, voor je bidden en voor je zorgen. Bovenal is een kerkdienst een eredienst, dit betekent dat wij tijdens de kerkdienst God loven, Zijn woord horen, bidden en psalmen zingen.

Wie is God voor jou?

God is liefde. Hij heeft zijn Zoon naar de aarde gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Het offer van Jezus Christus is genoeg. God is betrouwbaar. Altijd! Hij luistert altijd naar mij en vergeeft al mijn tekortkomingen. Door in Hem te geloven mag ik leven. Hij helpt mij door het leven heen.

Hoe ben je in de Beth-El kerk terecht gekomen?

Na ons trouwen zijn we verhuisd van Monster naar Sliedrecht. Vanaf dat moment zijn mijn vrouw en ik aangesloten bij de Beth-El kerk in Sliedrecht. De Beth-El kerk is mijn thuis.

Wat betekent de gemeente voor jou?

Twee keer op een zondag komt de gemeente samen om God te loven en naar Zijn Woord te horen. Er zijn ook gemeenteleden die via internet de dienst beluisteren vanwege ouderdom, kleine kinderen, ziekte, ect.

Ook doordeweeks betekent de gemeente veel voor mij. In het verenigingswerk behoor ik tot een jonge lidmaten groep, een vereniging voor jongvolwassenen, om mijn geloof te versterken. Ook leid ik met anderen een jongeren-club om jongeren te leiden naar God. Dit doe ik niet vanuit mijzelf maar ik laat mij leiden door Gods Hulp.