Gast in Beth-El Rondom het huis van God ontmoeten we elkaar

Als het Woord klinkt merk je: het is geen mensenwoord maar Gods Woord!

Als het Woord klinkt merk je: het is geen mensenwoord maar Gods Woord!